Samferdselssjefen priser visjonen og lover bedre busstilbud til Forus
18. april 2013

Samferdselssjefen priser visjonen og lover bedre busstilbud til Forus

Gottfried Heinzerling, samferdselssjef i Rogaland Fylkeskommune, lovet  bedre busstilbud på Forus ved Forus-møtet i dag.

– Vi må løse tilgjengeligheten til Forus med mer enn kollektivtrafikken, med 15 prosent reduksjon i biltrafikken blir det bedre fremkommelighet. En rekke tiltak må samstemmes, sier Heinzerling, som er glad for at Forus Næringspark lager en mobilitetsplan for området.

Selv kunne han love følgende satsinger:

• Kollektivtrasé øst-vest og nord-sør

• I løpet av tre år skal vi ha en god kollektivløsning på plass for Forus.

• Dette gjelder kollektivfelt på 44, og vi jobber med et eget kollektivfelt på E39.

• Vi skal oppgradere busstilbudet, flere X-busser og flere avganger og økt frekvens på rute 9 fra Sandnes til Forus og Sola.

• Ekspressrutenett til Forus Vest kommer.

– Visjonsarbeidet for Forus viser en smart og konstruktiv tankegang, med felles kommunale planer der ting henger sammen. – Det setter jeg pris på.