Samarbeid mellom Falck Nutec og Bilfinger
23. oktober 2013

Samarbeid mellom Falck Nutec og Bilfinger

Med tilrettelagt infrastruktur og høy fagkompetanse, lanserer Bilfinger Industrier deler av sitt kurstilbud eksternt. Samarbeidet medfører formidling av fagkompetanse til nye målgrupper og bransjer.

– Falck Nutec er en kompetansebedrift som samarbeider på flere nivåer med en rekke organisasjoner. Bilfinger Industrier har bred kompetanse på fag og kursvirksomhet. Samarbeidet vil tilføre Falch Nutecs kurstilbud en større bredde, samtidig som vi vet at kompetansen er etterspurt i markedet, sier Geir Joa, Key Account Manager i Falck Nutec (på bildet til venstre).

I første omgang tilbys seks kurs; fallsikring, forkurs teoretisk fagbrev i stillas, industrimaling og isolering, samt teoretisk undervisning og dokumentasjon/beregninger innen stillasfaget.

– Fellesnevneren for kursene er fleksibilitet – vi skal imøtekomme kundens behov, både når det gjelder språk, kurssted, varighet og fokus, sier Kjetil Svendsen, leder i Bilfinger Academy, Bilfinger Industriers opplærings- og kurssenter (på bildet til høyre).

Bilfinger Industrier, som har sitt norske hovedkontor i Kanalarmen 8 på Forus, er et av Norges største selskaper innen fagområdene isolering, stillas og overflatebehandling (ISO-fagene) samt innredning, passiv brannbeskyttelse og testing. Hoveddelen av selskapets virksomhet er knyttet til olje-, gass- og prosessindustrien.

Pressemeldingen kan i sin helhet lese her.

(Bilde: Bilfinger)