Profiler på Forus: Det nye anlegget er unikt i verden
22. mars 2019

Profiler på Forus: Det nye anlegget er unikt i verden

IVARs nye, hypermoderne ettersorteringsanlegg sorterer plast og metallemballasje ut av restavfallet ditt - og omgjør det til nye produkter. 

– Kombinasjonen av at vi vasker, resirkulerer og lager et produkt av plasten i samme fabrikk er helt unikt i verden. Vi går flere hakk lenger med verdiskapningen og selger plasten som ferdig industrivare, sier Rudolf Meissner, fagansvarlig for renovasjon i IVAR. 

Ettersorteringsanlegget på Forus er på totalt 11 000 kvadratmeter, og restavfallet transporteres på de totalt 2,1 kilometer lange transportbåndene. Ved hjelp av NIR-teknologi (nær infrarødt lys) blir de ulike avfallstypene sortert hver for seg. Plasten blir vasket, pelletert og solgt som råstoff, slik at det kan lages nye plastprodukter.

Følg Forus!

Følg oss på Vimeo Forus-bilder for nedlastning