Presenterte vinnervisjon for Forus Øst
4. juni 2012

Presenterte vinnervisjon for Forus Øst

Vinneren av arkitektkonkurransen om beste forslag til transformasjon av Forus Øst ble presentert i dag.

Arkitektkonkurransen ble arrangert av Norwegian Property, en av eiendomsbesitterne på Forus og et av landets største børsnoterte eiendomsselskaper. Selskapet er også blant stifterne av det nylig etablerte Forussamarbeidet – en sammenslutning av eiendomsaktører på Forus.

Bakgrunnen for konkurransen var å få utviklet kreative innspill til et fremtidsrettet, kvalitetsrikt og unikt område øst på Forus. Vinneren ble i dag presentert i et møte på Forus Travbane.

– Forus har et spennende potensial, både som næringsområde, urban bydel og som sted. For å skape et attraktivt område må vi skape mer mangfold. Vi må tiltrekke oss fastboende, forbedre shopping- og fritidstilbudet, legge til rette for forskning og utdanning og ikke minst skape gode offentlige rom som gjør at folk ønsker å tilbringe tiden sin her, sier Olav Line, administrerende direktør i Norwegian Property.

Konkurransen beskrives som et innspill til planmyndighetene i kommunene Stavanger, Sola og Sandnes.

– Vi fikk meget spennende forslag fra svært talentfulle arkitektkontorer basert i både Stavanger og Oslo. Det gleder oss å presentere et visjonært vinnerbidrag vi håper vil være utgangspunkt for en god planprosess videre, uttaler Ole Wiig, juryens leder og partner i Narud Stokke Wiig Arkitekter.

Vinneren
Deltagende arkitektkontorer var Helen & Hard, Stavanger Dyrvik Arkitekter, Oslo Link Arkitektur, Stavanger L2 Arkitekter, Oslo Mad, Oslo

Dyrvik Arkitekter AS i Oslo ble med sitt forslag, “Allianse Campus Forus” kåret som vinner. Andreplassen gikk til Stavanger-baserte Helen & Hard.

– For juryen har det talt mye at vinnerutkastet er fleksibelt, at det kan bygges ut i etapper. Dessuten har det vært viktig å se helheten fra Statoil i vest, Norwegian Property sine bygg i nord og sør til Park 2020 som kommer på den andre siden av riksvei 44, sier juryformannen.

Norwegian Property-sjefen håper initiativet, konkurransen og forslagene kan bidra til at flere engasjerer seg og vil jobbe sammen for å skape et helhetlig og best mulig område i fremtiden. Han er opptatt av at området blir en arena ikke bare for arbeid, men for trivsel, alliansebygging, rekreasjon og fritidsaktiviteter.

– For å få til en god og helhetlig utvikling av Forus, må alle være enige. Vi håper konkurransen vil inspirere til å tenke helhetlig byutvikling og til å samhandle på tvers av kommune- og interessegrenser slik at Forus kan fremstå som både en nasjonal og internasjonal destinasjon, sier Line.

Bilder: Skisser fra vinnerforslaget (Illustrasjon: Norwegian Property / Dyrvik Arkitekter )