Planlegger fremtidens Forus
15. desember 2015

Planlegger fremtidens Forus

  Forskningsprosjekt om ny vekst og fremtidens Forus. Nye leietakere i 2020park. Transformasjon av Tvedtkvartalet. Nytt prototypeverksted for entreprenørskap og innovasjon. På Forus brukes nedgangsperioden i oljesektoren til å planlegge fremtidig utvikling og vekst.

Presseinformasjon
Forus, 15. desember 2015

– Situasjonen i oljesektoren skaper utfordringer, men vi har opplevd nedgangsperioder før og vet det vil snu. Samtidig er innovasjon, kunnskap og skaperkraft en del av Forus-sjelen og mye spennende planarbeid pågår for å videreutvikle Forus som landets viktigste næringsområde, sier Stein Racin Grødem. Han er talsmann i Forus-samarbeidet, der eiendomsaktører driver omdømmebygging av området som nasjonalt og internasjonalt verdiskapningssenter.

Forskning skal forklare vekst og bidra til ny

Forus Næringspark har initiert et 3-årig forskningsprosjekt sammen med Innovasjonssenteret ved Universitetet i Stavanger. Hovedformålet er å få et bedre kunnskapsgrunnlag for fremtidsrettet omstilling og vekst i Stavanger-regionen med spesiell fokus på Forus. Prosjektet skal også gi kunnskap om drivere bak den sterke veksten på Forus utover veksten i petroleumsindustrien. Det skal også være et viktig bidrag i den felles kommunedelplanen for Forus som eierkommunene Stavanger, Sola og Sandnes har iverksatt. Prosjektet delfinansieres av næringslivet, blant annet Base Property som er en av deltakerne i Forus-samarbeidet.

Kan bli først med transformasjon

I 2012 tok Forus Næringspark initiativ til Forusvisjonen, en grundig analyse og visjonsplan for hvordan Forus kan utvikles i fremtiden. Tvedtkvartalet kan bli det første området som transformeres i tråd med visjonen.

Tvedt Eiendom, eier av Tvedtsenteret, har sammen med Sunde Estate og Habi Eiendom engasjert teamet bak Forusvisjonen, det danske arkitektfirmaet JuulFrost, til å utvikle transformasjonsplaner for Forusbeen og det omkringliggende Tvedtkvartalet. Å fjerne Traktorveien vil kunne utvide det grønne rekreasjonsområdet, parkbåndet og tilrettelegge for nye byggefelt. Målet er en miljøvennlig, bærekraftig og grønn utvikling av byggene og eiendommene. Prosjektet har en investeringsramme på cirka to milliarder. Planprogrammet har nylig vært på høring og reguleringsplan med konsekvensutredning sendes Stavanger kommune ved årsskiftet.

Fire til 2020park

2020park har nylig signert leieavtaler med Securitas, Rentokil, Compass Group og Regus. Sistnevnte etablerer sin tredje Stavanger-lokasjon og de tre førstnevnte flytter virksomheten til Forus fra andre steder i regionen.

Storprosjektet 2020park vil i fremtiden bestå av rundt 12 000 kontorarbeidsplasser, boliger, butikker, kaféer og andre servicetilbud. 2020-01, Forusparken 2, er det første kontorbygget i 2020park og utleid til virksomheter som Skanska Norge, Prosafe, Add Energy Group, IBM, BP, Ocean Installer, London Offshore Consultants, Sweco Norge AS og Studio Sigdal. Bygget har miljøsertifisering etter BREEAM-programmets klasse “Excellent”.

Stimulerer til entreprenørskap

Creator Makerspace er et nyåpnet prototypeverksted på Tvedtsenteret. Selskapet tilbyr gründere og næringsliv verktøy og kompetanse for raskt å kunne omgjøre ideer til prototyper, samt nettverk med industrien som kan realisere prototypene. Verkstedet på 300 kvm har blant annet 3D-skrivere, laserkutter, CNC-fresere, fotoplotter og mye annet utstyr som er donert av privatpersoner og næringslivet i regionen. Creator Makerspace er et non profit-selskap og overskuddet brukes til å investere i nytt utstyr.

Snart nytt hotell på Forus

Base Property bygger nytt hotell i Koppholen 17 på Forus vest sammen med Petter Stordalens Home Invest. Byggefasen av Quality Hotel Pond nærmer seg slutten og hotellet er snart klart til overtakelse. Det blir et fullservicehotell med 185 rom og åtte konferanselokaler der den største salen har kapasitet til 200 personer.

Nord-Europas største

På Svanholmen er Kverneland Eiendom godt i gang med byggingen av det som blir Nord-Europas største bilanlegg. Bygget på 29 000 kvm skal bestå av fem nybilbutikker, seks bruktbilbutikker og mange andre bilrelaterte produkter og tjenester. Kverneland Eiendom er byggherre og -eier, mens Kverneland Bil og Toyota Sørvest skal dele arealene omtrent likt. Planlagt åpning er 1. sept. 2016.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Stein Racin Grødem, talsperson i Forus-samarbeidet
Telefon: 924 36 228
E-post: stein.racin.grodem@forus.no
Web: www.forus.no
Facebook: www.facebook.com/ForusForyou

Om Forus-samarbeidet
Forus-samarbeidet driver langsiktig omdømmebygging av området som regionalt, nasjonalt og internasjonalt verdiskapningssenter. Samarbeidet består av FORTIN AS, Forus Parkering AS, 2020park, Høgevoll, NCC Property Development, Base Property, Kanalsletta Utvikling, Seabrokers, Tjelta Eiendom, Tvedtsenteret, Norwegian Property, Forus Næringspark, IKM Eiendom, Trallfa Eiendom og Brødrene Kverneland Eiendom. Sammen representerer deltakerne eksisterende og planlagte næringseiendommer på ca 1,2 millioner kvm på Forus.

Om Forus
Forus er blant Norges største næringsområder og et regionalt, nasjonalt og internasjonalt senter for verdiskapning. Mer enn 1 200 000 kvm næringseiendom huser ca 3000 virksomheter og deres rundt 40.000 ansatte. Virksomheter med hovedkontor på Forus omsetter årlig for over 1000 milliarder kroner (2011), og står for en femtedel av Norges verdiskapning. Området er en internasjonal smeltedigel av kompetanse, innovasjon og verdiskapning, og en av Nord-Europas ledende olje- og energiklynger. Forus er strategisk beliggende som knutepunktet mellom Stavanger, Sandnes og Sola. Det samarbeides om visjoner og planer for en fremtidsrettet og bærekraftig modernisering og transformasjon. Satsing på infrastruktur, kommunikasjon, boliger og grøntarealer skal gjøre Forus til et godt sted å arbeide, bo og leve i. Les mer om Forus-visjonen.