Petrolink overtar ansatte i Westcon Oil & Gas Consultant
24. oktober 2012

Petrolink overtar ansatte i Westcon Oil & Gas Consultant

Petrolink, som i første kvartal 2013 flytter hovedkontoret fra Sola til det nye høybygget Kanalsletta 1 på Forus, overtar alle ansatte i Westcon Oil & Gas Consultant.

Ifølge en pressemelding er dette en gruppe bestående av syv høyt kvalifiserte ingeniører (PhD/MSc) innen prosessteknologi.

De nye medarbeiderne vil bli integrert i Petrolinks eksisterende avdeling for prosessteknologi. Avdelingen tilbyr ingeniørtjenester fra konseptstudier og feltutviklingsarbeid til driftsoptimalisering og driftsstøtte for felt under utbygging og i drift til operatørselskaper og andre kundegrupper innen olje og gass.

– De ansatte i Westcon Oil & Gas Consultant ser fram til å bli med i Petrolink, sier avdelingsleder Per A. Sjursæther i Westcon i meldingen.

– Overtagelsen vil styrke Petrolink betydelig ved å tilføre kompetente og erfarne ingeniører. Det vil sette oss i enda bedre stand til å møte kundebehov innen prosessteknologimarkedet, sier konsernsjef Dag Nedrum i Petrolink.