Parkeringshus for ansatte på SUS2023 levert
30. januar 2020

Parkeringshus for ansatte på SUS2023 levert

Det er Kruse Smith Entreprenør på Forus som har bygget parkeringshuset for de som skal jobbe på det nye universitetssykehuset. Det er en viktig milepæl å få P-huset levert som første bygg i forbindelse med utbyggingen.

-Noen tenker kanskje at det er rart at det er et parkeringshus som er første milepæl for ferdigstillelse i dette gigantiske byggeprosjektet, men vi trenger disse plassene for alle de som skal jobbe på byggeplassen. Derfor er det veldig fint at parkeringshuset nå er klart med 500 plasser, sier Kari Gro Johanson, prosjektdirektør for SUS2023.

Kruse Smith startet arbeidet med parkeringshuset for ansatte i april 2019. Nå er prosjektet til en verdi av tilnærmet 110 millioner kroner inkludert mva ferdigstilt i henhold til avtalen.

-Samarbeidet med prosjektet SUS2023 har vært svært bra helt fra starten. I Kruse Smith har vi hatt som mål å levere bygget tidlig i 2020. Det har vi nå klart og vi gjør det helt uten HMS-hendelser. Vi gleder oss til å se at parkeringshuset blir tatt i bruk, også av våre arbeidsfolk, sier Kristin Stømer Frafjord, regiondirektør i Kruse Smith.

Mandag 3. februar tas parkeringshuset i bruk av prosjektet.

-Like før jul passerte vi over 300 medarbeidere på byggeplassen, og tallet går bare en vei og det er oppover. Vi trenger disse parkeringsplassene for alle som jobber her, for nå blir det fullt trøkk fremover, sier Johanson.

Kruse Smith blir med videre i sykehusprosjektet der neste store oppgave er å sette i gang med råbygget. Arbeidet med å støpe heissjakter og andre sjakter starter i april. Det er en såkalt glid, der det blir støpt kontinuerlig døgnet rundt i 2-3 uker. Deretter starter arbeidet med selve råbygget.

-Utover sommeren og tidlig høst vil folk kunne se at bygget reiser seg, og vi gleder oss over at prosjektet går fremover etter planen. Da blir det virkelig synlig at det nye universitetssykehuset er i ferd med å realiseres og bli et synlig landemerke, sier Kari Gro Johanson.

Foto: SUS2023/Woldcam

På bildet:

Fv.; John Jacobsen, prosjektleder teknikk SUS2023, Kari Gro Johanson, prosjektdirektør SUS2023, Bent Ove Tjøtta, prosjektsjef Kruse Smith, Lars Egil Borsheim, prosjektleder bygg SUS2023, Heming Grotmol, byggeleder SUS2023 og Christoffer Sørhøy, prosjektleder Kruse Smith.