Oljefunn i Grane-området
29. mai 2013

Oljefunn i Grane-området

Statoil, som har sitt hovedkontor i Forusbeen 50 på Forus, har sammen med de andre rettighetshaverne i Grane Unit gjort et nytt oljefunn i nærheten av Grane-feltet i Nordsjøen.

Brønnen ble boret av boreriggen Songa Trym og påviste en oljekolonne på 20 meter i Heimdal-formasjonen. Funnet er anslått til å inneholde i størrelsesorden 18-33 millioner fat utvinnbar olje.

– Vi er godt fornøyd med å ha påvist nye ressurser av meget høy verdi i Grane-området. Oljefunnet ligger direkte nord for Grane-feltet, og kan utvikles på en effektiv måte, sier Tore Løseth, Statoils letedirektør for Nordsjøen.

Tidsriktig feltnær leting er en viktig del av Statoils spissede letestrategi for norsk sokkel. Dette innebærer leting i nærheten av installasjoner som i nærmeste framtid vil ha ledig kapasitet for oppkobling av nye felt.

– Feltnær leting er et viktig bidrag i Statoils leteportefølje på norsk sokkel. Selv om slike funn inneholder moderate volumer sammenlignet med de store funnene som er gjort de siste årene, gir de raske fat av høy verdi som er viktige for å forlenge produksjonsperioden på dagens installasjoner, sier Løseth.

I 2013 vil om lag 40 prosent av Statoils letebrønner på norsk sokkel være feltnær leting. I tillegg til Grane-området ligger disse i Oseberg-, Fram/Gjøa- og Tampen-områdene.

Pressemeldingen kan i sin helhet leses her.

 

(Bilder: Øyvind Hagen – Statoil ASA)