Oceaneering tildelt kontrakt av Golar
25. mars 2020

Oceaneering tildelt kontrakt av Golar

Oceaneering International, Inc. (Oceaneering) er nylig tildelt kontrakt av Golar LNG for FLNG vedlikeholds- og inspeksjonsstyring.

Arbeidet er påstartet i januar 2020, og innbefatter alt av vedlikeholdsprosjektering og risikobasert Inspeksjon (RBI). Arbeidsomfanget innbefatter alt fra etablering av tag-hierarki med tilhørende metadata, til utarbeidelse av strategier og prosedyrer, samt komplette detaljerte vedlikeholds- og
inspeksjonsprogrammer.

Oceaneerings leveranse tar sikte på å dra veksel på synergiene som ligger i helhetlig og standardisert utarbeidelse av både vedlikeholds- og inspeksjonsprogrammet.

“FLNG er et økonomisk alternativ til store onshore LNG anlegg. Dette forutsetter imidlertid optimalisert oppetid og pålitelighet i drift.” sier Helen West, Integrity Director i Oceaneering.

“Gjennom vår helhetlige leveranse av strategier, programmer og rådgivning knyttet til integritetsstyring – herunder både vedlikehold og inspeksjon – sikrer vi nødvendig pålitelighet og et fremtidsrettet fundament for optimal og effektiv tilnærming knyttet til vedlikehold, inspeksjon og
integritetsstyring. Vi er svært glade for å jobbe med Golar på dette oppdraget. Golar er en ny kunde for oss som deler vår visjon om fremtidens integritetsstyring. Vårt felles mål er å levere et fremtidsrettet og forbedret tilnærming til vedlikeholdsstyrings- og inspeksjonstjenester til det globale LNG-markedet.”

Leveransen vil være et samarbeid mellom Oceaneerings respektive fagmiljøer i Norge og UK.