Nye deltakere til Forus-samarbeidet: Skal utvikle 85.000 kvm på Forus
28. november 2012

Nye deltakere til Forus-samarbeidet: Skal utvikle 85.000 kvm på Forus

  Brødrene Kverneland Eiendom AS og C4 Forus går inn som deltakere i Forus-samarbeidet, der eiendomsaktører driver langsiktig merkevarebygging av området som regionalt, nasjonalt og internasjonalt verdiskapningssenter.

Samarbeidet ble etablert i mars 2012 og består så langt av 12 eiendomsaktører med interesser på Forus. Bakgrunnen er behov for en enhetlig identitet og samarbeid når næringsområdet vokser og på sikt skal transformeres gjennom storsatsing på infrastruktur, næringsbygg, boliger og grøntarealer.

Både Brødrene Kverneland Eiendom og aktørene bak C4 Forus AS har alle betydelig erfaring med eiendomsutvikling på Forus og i andre områder av regionen. Nå sitter de på til sammen tre utviklingsklare tomter på Forus, og planlegger det som kan bli totalt 85.000 kvm næringsbygg.

To storprosjekter i Svanholmen
Brødrene Kverneland Eiendom eier to tomter i Svanholmen, like ved den planlagte bybanetraséen og virksomheter som Statoil, Eni Norge, GDF Suez og Aibel. Den ene tomten har et areal på 24.800 kvm og et utbyggingspotensial på ca 50.000 kvm næringsbygg. Den andre er på 22.840 kvm og kan bygges ut med ca 30.000 kvm. Begge eiendommene er regulert for virksomhet innen kategoriene handel, kontor og/eller industri.

– I tillegg til miljø og trivsel vil fleksibilitet være et viktig stikkord for planleggingen. Arealene i byggene vil bli planlagt i nært samarbeid med den enkelte leietaker, sier Trond Hatlestad i Brødrene Kverneland Eiendom.

To kombibygg i Fabrikkveien
C4 Forus AS planlegger utvikling av totalt 5.100 kvm næringsbygg på sin tomt, sentralt beliggende i Fabrikkveien nær Solasplitten og E39. Arealet planlegges fordelt på to bygningskropper, begge kombinasjonsbygg for kontorvirksomhet, produksjon/lager og plasskrevende varer som for eksempel bilvirksomhet eller maskiner.

– Dette kan også bli et rendyrket kontorbygg eller et eget kombinasjonsbygg. Mulighetene er mange, sier Per Gunnar Ottosen i Ledaal Eiendom, et av eierselskapene i C4 Forus.

Det er nylig signert avtaler for totalt ca 1000 kvm selveierseksjoner i et av byggene. C4 Forus ønsker i utgangspunktet å selge byggene ferdig prosjektert som eierseksjoner tilpasset den enkelte virksomhet og behov, men utleie kan også være en mulighet.

– Vi har erfart at mange verdsetter fordelene ved tilpassede eierseksjoner i bygg, sier Ottosen. Vi går likevel i markedet med et åpent og fleksibelt utgangspunkt og utelukker heller ikke utleie i byggene. – Beliggenheten er blant de beste på Forus, med både nord-syd busstrassè og Sola-splitten like ved.

Stadig sterkere
– Det er positivt og inspirerende at stadig flere slutter seg til samarbeidet, og vi ønsker flere små og store aktører velkommen. Dette gjør oss sterkere i arbeidet med enhetlig merkevarebygging av Forus, til glede for alle med interesser i området, sier Stein Racin Grødem, talsmann i Forus-samarbeidet.

Inkludert Brødrene Kverneland Eiendom og C4 Forus har Forus-samarbeidet så langt 12 deltakere. Samlet representerer de eksisterende og planlagte næringseiendommer på godt over 1 million kvm på Forus. De andre deltakerne er 2020park, Kanalsletta Utvikling, Trallfa Eiendom, Seabrokers, NCC Property Development, Base Property, Tvedtsenteret, Tjelta, Norwegian Property og Forus Næringspark.

Illustrasjoner: Foreløpige skisser pr 28 november 2012, Svanholmen B4-2/3 og C4 Forus.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Stein Racin Grødem, talsperson i Forus-samarbeidet
Telefon: 924 36 228
E-post: stein.racin.grodem@forus.no
Web: www.forus.no
Facebook: www.facebook.com/ForusForyou

Trond Hatlestad, Brødrene Kverneland Eiendom
Mobiltelefon: 901 36 152
E-post: trond.hatlestad@brodrenekverneland.no

Per Gunnar Ottosen, C4 Forus (Ledaal Eiendom AS)
Mobiltelefon: 90 791 306
E-post: post@ledaaleiendom.no

Om Forus:
Forus er blant Norges største og raskest voksende næringsområder og et regionalt, nasjonalt og internasjonalt senter for verdiskapning. Mer enn 1.000.000 kvm næringseiendom huser ca 3.000 virksomheter og deres nær 40.000 ansatte. Virksomheter med hovedkontor på Forus omsetter årlig for over 1.000 milliarder kroner (2011), og står for en femtedel av Norges verdiskapning. Området er en internasjonal smeltedigel av kompetanse, innovasjon og verdiskapning, og en av Nord-Europas ledende olje- og energiklynger. Strategisk beliggende som knutepunktet mellom Stavanger, Sandnes og Sola, er Forus et hjerte i en region i rivende utvikling. Private og offentlige aktører samarbeider om visjoner og planer for en fremtidsrettet og bærekraftig modernisering og transformasjon. Storsatsing på infrastruktur, kommunikasjon, boliger og grøntarealer skal gjøre Forus til et godt sted å arbeide, bo og leve i.