Ny rapport: Forus står for en femtedel av Norges verdiskapning
18. september 2012

Ny rapport: Forus står for en femtedel av Norges verdiskapning

Virksomhetene med hovedkontor på Forus, næringsområdet mellom Sandnes, Stavanger og Sola, omsetter for over 1000 milliarder kroner årlig, og står for nær en femtedel av nasjonal verdiskapning. – Området er dessuten i kraftig vekst, og vil spille en nøkkelrolle i den videre utviklingen i regionen, sier Stein Racin Grødem.

Han er sjef for Forus Næringspark AS og talsmann for Forus-samarbeidet – en allianse av eiendomsaktører som driver langsiktig identitetsbygging av Forus som regionalt, nasjonalt og internasjonalt verdiskapningssenter.

Grødem viser til en fersk rapport fra IRIS, International Research Institute of Stavanger AS. Rapporten som er kalt ”This is a billion dollar country” er laget på oppdrag av Greater Stavanger.

Den viser blant annet at selskapene med hovedkontor på Forus genererer en årlig omsetning på 1104 milliarder, tilsvarende et norsk statsbudsjett. I mer konkrete verdier betyr det 350 operabygg til 4 milliarder stykket eller 833 Stavanger Konserthus. Rapporten viser også at Forus er en unik næringsklynge med hele næringskjeden i oljebransjen, fra operatørselskaper til underleverandører. I tillegg kommer en rekke selskaper som leverer supplerende tjenester.

Videre vekst og utvikling
Samtidig er aktiviteten i området og resten av Stavanger-regionen stadig økende. Utviklingen skaper store behov for arbeidskraft, boliger og infrastruktur. Beliggenhet og potensial for videreutvikling gjør ifølge Grødem at Forus vil måtte spille en nøkkelrolle i en god håndtering av den videre veksten og utviklingen i regionen.

– Forus har landets største energiklynge, og tilrettelegging for videre utvikling er av nasjonal betydning, sier Grødem. Han mener rapporten viser et potensial for kraftig utbygging av arbeidsplasser og videreutvikling av området.

– Det er plass til 15.000 boliger og 60.000 flere arbeidsplasser enn dagens 40.000 på Forus. Området må transformeres og fortettes slik at det utnyttes enda bedre, sier Grødem.

Tilrettelegging og statlige investeringer
Han brenner for å beholde og videreutvikle kvalitetene for Forus, for å legge til rette for videre verdiskapning. Samtidig peker han på at en god og bærekraftig håndtering av veksten krever både regional tilrettelegging og statlige investeringer.

– Vi trenger statlige investeringer i fremtidens Forus. Pengene vil bli vel anvendt og gi mye tilbake til statskassen. På listen over behov for vedvarende verdiskapning og en god håndtering av veksten er bygging av Solabanen – første byggetrinn for bybanen mellom Gausel og Stavanger Lufthavn, bedre veier til og fra Forus og en sykkelmotorvei. I tillegg må det tilrettelegges for boligbygging og transformasjon av Forus som område, sier han.

Personbildet: – Forus er landets største energiklynge. Å legge til rette for en videre utvikling av Forus er av nasjonal betydning, sier Stein Racin Grødem, talsmann i Forus-samarbeidet.

 

For ytterligere informasjon, kontakt:

Stein Racin Grødem, talsperson i Forus-samarbeidet
Telefon: 924 36 228
E-post: stein.racin.grodem@forus.no
Web: www.forus.no
Facebook: www.facebook.com/ForusForyou

Fakta-/bakgrunnsinformasjon:

Om Forus:
Forus er blant Norges største og raskest voksende næringsområder og et regionalt, nasjonalt og internasjonalt senter for verdiskapning. Mer enn 1.000.000 kvm næringseiendom huser over 2.500 virksomheter og deres nær 40.000 ansatte. Flere av Norges største bedrifter er representert på Forus. Området er en internasjonal smeltedigel av kompetanse, innovasjon og verdiskapning, og en av Nord-Europas ledende olje- og energiklynger. Strategisk beliggende som knutepunktet mellom Stavanger, Sandnes og Sola, er Forus et hjerte i en region i rivende utvikling. Private og offentlige aktører samarbeider om visjoner og planer for en fremtidsrettet og bærekraftig modernisering og transformasjon. Storsatsing på infrastruktur, kommunikasjon, boliger og grøntarealer skal gjøre Forus til et godt sted å arbeide, bo og leve i.
Forus-samarbeidet:
Langsiktig samarbeid mellom eiendomsaktører med interesser i Forus-området. Etablert i mars 2012 med formål å drive langsiktig, enhetlig identitetsbygging og markedsføring av Forus. Per september 2012 består deltakerne av:

NCC Property Development AS utvikler og selger kommersielle eiendommer i Norden og Baltikum. Har for tiden betydelig fokus på Stavanger-regionen og har i februar startet byggingen av første byggetrinn i kontorprosjektet Stavanger Business Park på Forus. Første trinn er på ca 9.200 kvm og vil etterfølges av i alt 5 byggetrinn på totalt ca 40.000 kvm kontorer.

Seabrokers Eiendom AS eier og forvalter et tomteområde på 240.000 kvm på Forus. Har pr i dag ca. 170.000 kvm ferdigstilt eiendom og ca. 100.000 kvm under prosjektering i området. Seabrokers Eiendom er en del av Seabrokers Group, som har virksomhet innen skipsmegling, utvikling og drift av eiendom, entreprenørskap, havovervåking og sikker løfthåndtering.

Trallfa Eiendom er en del av Trallfa gruppen, med virksomhet innen eiendom og finans. Utvikler næringseiendom i Stavanger- og Sandnes-området. Har de siste årene utviklet ca 70.000 kvm næringseiendom på Forus. Har i dag ca. 17.000 kvm bygg i området, samt 2.500 kvm under utvikling.

Base Property AS er en regional eiendomsutvikler med fremtidsrettet fokus. Base Property har de siste årene ferdigstilt 40.000 kvm med handel -, kontor- og verkstedslokaler på Forus. Selskapet har 20.000 kvm under bygging og er for tiden involvert i nye prosjekter tilnærmet 75.000 kvm næringseiendom i Forus-området.

Kanalsletta Utvikling AS er et prosjektselskap med betydelige tomtearealer og utviklingsplaner på Forus. Eies i fellesskap av K2, Petromaster Invest og Kruse Smith. Samlet utbyggingspotensial på Forus er 72.000 kvm fordelt på 6-8 byggetrinn. Første trinn på ca. 15.000 kvm er igangsatt og blir ferdigstilt i løpet av 2013.

Norwegian Property er et rendyrket kontoreiendomsselskap som driver utvikling, forvaltning, daglig drift og vedlikehold av 46 sentrale eiendommer i Oslo og Stavanger-regionen. Har 8 eiendommer i Stavanger-regionen, hvorav 6 kontoreiendommer med totalt bruttoareal på over 70.000 kvm på Forus.

2020park disponerer og driver langsiktig utvikling av et tomteareal på ca 120.000 kvm på Forus. Første bygg, ”2020-01”, på ca 26.500 kvm kontorer, er under bygging og ferdigstilles i løpet av 2012. Innflytting starter i september 2012. 2020-01 vil miljøsertifiseres iht. til BREEAM-programmet og oppnå nest høyeste klasse som er Excellent. Totalt planlegges 2020park utviklet til ca 220.000 kvm fordelt på kontor, service og handel. I tillegg planlegges ca 300-600 boliger.

Forus Næringspark AS eies av kommunene Sandnes, Stavanger og Sola, og har siden etableringen i 1968 vært den ledende utvikleren av næringstomter i regionen. Selskapet kjøper opp råmark, legger til rette infrastruktur og lager reguleringsplaner i pakt med kommunale planverk, så næringsdrivende får byggeklare tomter.

Tjelta AS er en av distriktets største eiendomsutviklere og -forvaltere. På Forus har selskapet eksisterende eiendommer og planlagte utviklingsprosjekter på totalt ca 215.000 kvm. Blant disse er fire eksisterende næringsbygg på totalt nær 30.000 kvm i Lagerveien og utviklingsprosjektet C2 Forus, et prosjektert kontorbygg på vel 30.000 kvm.

Tvedt-senteret har 50 mål eiendom i Lagerveien 2, 1, 7 og 9 og denne er bebygd med cirka 50.000 kvm. Handelsarealene utgjør cirka 40.000 kvm. De resterende arealene utgjør Livings sentrallager og 1.000 kvm kontorlokaler.

 

 

cin Grødem, sjef for Forus Næringspark og talsmann for Forus-samarbeidet.

Han viser til en fersk rapport fra IRIS, International Research Institute of Stavanger AS. Rapporten som er kalt ”This is a billion dollar country” er laget på oppdrag av Greater Stavanger, og hovedkonklusjonene er klare:

• Selskapene på Forus omsetter årlig for et norsk statsbudsjett, 1000 milliarder. I mer konkrete verdier betyr det 350 operabygg til 4 milliarder stykket eller 833 Stavanger Konserthus.

• Verdiskapningen tegner et skarpt øst/vest skille der hovedtyngden av verdiskapningen og arbeidsplassene ligger på vestsiden. Skillet viser at det er potensial for kraftig utbygging av arbeidsplasser i øst og utvikling av områdene

• Forus må transformeres og fortettes slik at området utnyttes enda bedre

• Det er plass til 15.000 boliger på Forus

• Det er plass til 100.000 arbeidsplasser på Forus (i dag 40.000)

Forus representerer en unik næringsklynge med hele næringskjeden i oljebransjen fra operatørselskaper til underleverandører. I tillegg er det en rekke selskaper som leverer supplerende tjenester.

– Forus har landets største energiklynge, det å legge til rette for en videre utvikling av Forus er av nasjonal betydning, understreker Grødem. Han er sjef for Forus Næringspark AS og talsmann for Forus-samarbeidet – som driver langsiktig identitetsbygging av Forus som regionalt, nasjonalt og internasjonalt verdiskapningssenter.

Han brenner for å beholde og videreutvikle kvalitetene for Forus, for å legge til rette for videre verdiskapning. Med rapporten som grunnlag skisserer han følgende nasjonale utfordringer på Forus:

– Vi trenger statlige investeringer i fremtidens Forus. Pengene vil bli vel anvendte og gi mye tilbake til statskassen. På listen over behov for vedvarende verdiskapning er:

• Solabanen, første byggetrinn for bybanen mellom Gausel og Stavanger Lufthavn Sola

• Bedre veier til og fra Forus

• Sykkelmotorvei til Forus

• Boligbygging og transformering av Forus som område

 

Personbildet:  – Forus har landets største energiklynge, det å legge til rette for en videre utvikling av Forus er av nasjonal betydning, sier Stein Racin Grødem, talsmann i Forus-samarbeidet.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Stein Racin Grødem, talsperson i Forus-samarbeidet
Telefon: 924 36 228
E-post: stein.racin.grodem@forus.no
Web: www.forus.no
Facebook: www.facebook.com/ForusForyou


Fakta-/bakgrunnsinformasjon:

Om Forus:
Forus er blant Norges største og raskest voksende næringsområder og et regionalt, nasjonalt og internasjonalt senter for verdiskapning. Mer enn 1 000 000 kvadratmeter næringseiendom huser over 2.500 virksomheter og deres nær 40.000 ansatte. Flere av Norges største bedrifter er representert på Forus. Området er en internasjonal smeltedigel av kompetanse, innovasjon og verdiskapning, og en av Nord-Europas ledende olje- og energiklynger.  Strategisk beliggende som knutepunktet mellom Stavanger, Sandnes og Sola, er Forus et hjerte i en region i rivende utvikling. Private og offentlige aktører samarbeider om visjoner og planer for en fremtidsrettet og bærekraftig modernisering og transformasjon. Storsatsing på infrastruktur, kommunikasjon, boliger og grøntarealer skal gjøre Forus til et godt sted å arbeide, bo og leve i.

Forus-samarbeidet:

Langsiktig samarbeid mellom eiendomsaktører med interesser i Forus-området. Etablert i mars 2012 med formål å drive langsiktig, enhetlig identitetsbygging og markedsføring av Forus. Per august 2012 består deltakerne av:

NCC Property Development AS utvikler og selger kommersielle eiendommer i Norden og Baltikum. Har for tiden betydelig fokus på Stavanger-regionen og har i februar startet byggingen av første byggetrinn i kontorprosjektet Stavanger Business Park på Forus. Første trinn er på ca 9.200 kvm og vil etterfølges av i alt 5 byggetrinn på totalt ca 40.000 kvm kontorer.

Seabrokers Eiendom AS eier og forvalter et tomteområde på 240.000 kvm på Forus. Har pr i dag ca. 170.000 kvm ferdigstilt eiendom og ca. 100.000 kvm under prosjektering i området. Seabrokers Eiendom er en del av Seabrokers Group, som har virksomhet innen skipsmegling, utvikling og drift av eiendom, entreprenørskap, havovervåking og sikker løfthåndtering.

Trallfa Eiendom er en del av Trallfa gruppen, med virksomhet innen eiendom og finans. Utvikler næringseiendom i Stavanger- og Sandnes-området. Har de siste årene utviklet ca 70.000 kvm næringseiendom på Forus. Har i dag ca. 17.000 kvm bygg i området, samt 2.500 kvm under utvikling.

Base Property AS er en regional eiendomsutvikler med fremtidsrettet fokus. Base Property har de siste årene ferdigstilt 40.000 kvm med handel -, kontor- og verkstedslokaler på Forus. Selskapet har 20.000 kvm under bygging og er for tiden involvert i nye prosjekter tilnærmet 75.000 kvm næringseiendom i Forus-området.

Kanalsletta Utvikling AS er et prosjektselskap med betydelige tomtearealer og utviklingsplaner på Forus. Eies i fellesskap av K2, Petromaster Invest og Kruse Smith. Samlet utbyggingspotensial på Forus er 72.000 kvm fordelt på 6-8 byggetrinn. Første trinn på ca. 15.000 kvm er igangsatt og blir ferdigstilt i løpet av 2013.

Norwegian Property er et rendyrket kontoreiendomsselskap som driver utvikling, forvaltning, daglig drift og vedlikehold av 46 sentrale eiendommer i Oslo og Stavanger-regionen. Har 8 eiendommer i Stavanger-regionen, hvorav 6 kontoreiendommer med totalt bruttoareal på over 70.000 kvm på Forus.

2020park disponerer og driver langsiktig utvikling av et tomteareal på ca 120.000 kvm på Forus. Første bygg, “2020-01”, på ca 26.500 kvm kontorer, er under bygging og ferdigstilles i løpet av 2012. Innflytting starter i september 2012. 2020-01 vil miljøsertifiseres iht. til BREEAM-programmet og oppnå nest høyeste klasse som er Excellent. Totalt planlegges 2020park utviklet til ca 220.000 kvm fordelt på kontor, service og handel. I tillegg planlegges ca 300-600 boliger.

Forus Næringspark AS eies av kommunene Sandnes, Stavanger og Sola, og har siden etableringen i 1968 vært den ledende utvikleren av næringstomter i regionen. Selskapet kjøper opp råmark, legger til rette infrastruktur og lager reguleringsplaner i pakt med kommunale planverk, så næringsdrivende får byggeklare tomter.

Tjelta AS er en av distriktets største eiendomsutviklere og -forvaltere. På Forus har selskapet eksisterende eiendommer og planlagte utviklingsprosjekter på totalt ca 215.000 kvm. Blant disse er fire eksisterende næringsbygg på totalt nær 30.000 kvm i Lagerveien og utviklingsprosjektet C2 Forus, et prosjektert kontorbygg på vel 30.000 kvm.

Tvedt-senteret har 50 mål eiendom i Lagerveien 2, 1, 7 og 9 og denne er bebygd med cirka 50.000 kvm. Handelsarealene utgjør cirka 40.000 kvm. De resterende arealene utgjør Livings sentrallager og 1.000 kvm kontorlokaler.