Ny kontrakt til Ocean Installer
22. desember 2015

Ny kontrakt til Ocean Installer

Ocean Installer er tildelt en offshore vind-kontrakt av Norddeutsche Seekabelwerke GmbH.

I en pressemelding skriver Ocean Installer, som har hovedkontor i 2020park på Forus, at dette vil styrke selskapets posisjon i det europeiske offshore vind-markedet.

– Vi er svært fornøyd med å ha sikret en veldig interessant jobb innenfor offshore-vind, og vise vår kunnskap innen et slikt prosjekt, sier administrerende direktør Steinar Riise i Ocean Installer.

Arbeidet omfatter utvinning av forhåndslagte HVAC eksportstrømkabler, legging og beskyttelse av disse, samt pull-in til transformator-plattformen. Prosjektet, som skal ledes fra selskapets Forus-kontor, skjer i tyske farvann i den sørlige delen av Nordsjøen og offshoreinstallasjonen er allerede påbegynt.

Ocean Installer vil bruke det svært avansert CSV- fartøyet ‘Normand Vision’ for prosjektet. Dette er fartøyets første prosjekt innen fornybar energi etter å ha gjennomført flere omfattende prosjekter globalt og på norsk kontinentalsokkel.

Pressemeldingen kan i sin helhet leses her.

(Bilder: Ocean Installer)