Ny kontrakt og ny kunde
20. november 2013

Ny kontrakt og ny kunde

Apply Sørco AS, som har hovedkontor i Koppholen 6 på Forus, har nylig vunnet en kontrakt for leveranse av pre-driftstjenester til Lundin på Edvard Grieg feltet.

Avtalen er viktig på flere måter; både ved at den vil generere betydelige med arbeid for virksomheten og i form av deres engasjement med en ny og innovativ kunde.

Kontraktens innhold og omfang er stort og variert. Edvard Grieg er Lundins første felt der de selv er operatør og vil krever utarbeidelse av store mengder operasjonell informasjon og styringsdokumenter.

Apply Sørco vil produsere all dokumentasjon nødvendig for feltet, som f.eks. systembeskrivelser, driftsprosedyrer, håndbøker, veggdiagrammer, m.m. De vil også etablere et opplæringsprogram for alle av Lundins personell som kommer til å arbeide på Edvard Grieg.

Avtalen tredde i kraft 1. oktober 2013, og all dokumentasjon og opplæringsmateriell vil være ferdigstilt i slutten av august 2015.

Lundin Norway AS ble etablert i 2004 med norsk ledelse og norske ansatte for å drive olje- og gassvirksomhet på norsk sokkel. Lundin Norway er et heleid datterselskap av det børsnoterte selskapet Lundin Petroleum (LUPE).

Pressemeldingen kan i sin helhet leses her.

(Bilder: Lundin)