Ny holdeplass på Gamle Forus stasjon?
19. desember 2013

Ny holdeplass på Gamle Forus stasjon?

  Den nedlagte stasjonen kan bli det nye viktige knutepunktet på Forus. Nå har Forus Næringspark og grunneierne rundt stasjonen utredet mulighetene for å få til en holdeplass der.

40.000 reisende kommer hver dag på jobb til Forus. Dersom Gamle Forus stasjon blir en ny holdeplass kan mange flere ta toget dit, bytte til buss eller bane og fortsette jobbreisen langs kollektivaksen vestover. Dette vil avlaste E39 der køene allerede er lange i rushet.

– Vi mener at dette er fremtidsløsningen som kan revitalisere og transformere hele området her langs Gandsfjorden for bolig og næring. Samtidig kobler vi Jærbanen som transporterer folk nord-sør mot aksen øst-vest, helt mot Sola og flyplassen, sier Stein Racin Grødem, administrerende direktør i Forus Næringspark. Han mener at en holdeplass ved Forus Gamle stasjon vil være en forutsetning for visjonen om å gjennomføre utviklingen av Forusalmenningen.

Utredningen som er gjennomført av Railconsult åpner for at det bygges en kulvert over Gamle Forus stasjon der toget stopper. For de reisende blir det kun en kort trappe- eller heistur opp til buss eller bane som vil ta folk videre.

– De reisende vil være skjermet for vær og vind og vil kunne komme seg direkte videre til sin arbeidsplass eller flyplassen, sier Grødem, som også ser for seg at reisende til Risavika vil kunne nytte denne muligheten. – Vi håper jo at reisetiden blir kortere enn med bil og selvsagt mer effektiv, sier han.

Finansieringen av holdeplassen er allerede delvis på plass, fordi grunneierne og Forus Næringspark har lagt det inn i planene sine.

– Vi anslår at prislappen blir mellom 50 og 100 millioner kroner, og med den verdiøkningen eiendommen rundt vil få tror jeg vi kan klare et spleiselag her, tilsvarende den nye kollektivbroen over E39, sier Grødem.

(Tekst: Ingveig Tveranger)