Ny avtale sikrer oljevernopplæring i mørket
30. oktober 2014

Ny avtale sikrer oljevernopplæring i mørket

Eni Norge inngår avtale med Nordkapp maritime fagskole om oljevernopplæring. Skolen blir den først i verden til å ta i bruk simulator til trening av oljeoppsamling i mørket.

Utbyggingen av Goliatfeltet har gitt Vest-Finnmark en betydelig styrket oljevernberedskap, i stor grad tilpasset lokale forhold langs Finnmarkskysten. Goliat-beredskapen kan brukes både ved lokale og nasjonale hendelser, uavhengig av om utslippskilden er et skip eller en installasjon på sokkelen.

Overvåking og oppsamling av olje i mørket er en utfordring Eni Norge, som har hovedkontor i Vestre Svanholmen 12 på Forus, har jobbet med i flere år. Nordkapp maritime fagskole har moderne simulatorer, hvor det er mulig å simulere både utslipp og oppsamling av olje under krevende forhold, som for eksempel i mørket. Dette er spesielt viktig i nordområdene, hvor det er lite dagslys om vinteren. I tillegg skal fagskolen trene personell både på havet og på land med sikte på å lage et felles situasjonsbilde over en tenkt hendelse.

Avtalen, som bygger videre på den eksisterende beredskapen for Goliat, gjelder fra 1. november 2014 og strekker seg tre år frem i tid. Kontrakten inneholder også en opsjon på forlengelse på ytterligere to pluss to år.

Goliat blir det første oljefeltet som kommer i produksjon i Barentshavet. Eni Norge er operatør for feltet og eier 65 prosent, og Statoil de resterende 35 prosentene. Feltet blir bygget ut med en flytende produksjons-, lagrings- og losseenhet (FPSO) og planlagt produksjonsstart er i midten av 2015.

Pressemeldingen kan i sin helhet leses her.

(Bilde: Eni Norge)