Norsk sokkel tryggere enn noen gang
28. april 2015

Norsk sokkel tryggere enn noen gang

I forrige uke la Petroleumstilsynet frem oversikten over risikonivået i norsk petroleumsvirksomhet. Resultatene viser at risikonivået i bransjen aldri har vært lavere.

– Dette er svært gode resultater. Antall hendelser som potensielt kunne utviklet seg til storulykker har aldri vært lavere enn 2014. I tillegg er den totale risikoindikatoren rekordlav, det er godt å se at arbeidet som gjøres bærer frukter, sier Aud Nistov, fungerende direktør for HMS og drift i Norsk olje og gass.

Norsk olje og gass, som har hovedkontor i Vassbotnen 1 på Forus, har over tid arbeidet med tre hovedområder for å redusere risiko for storulykker. Dette er hydrokarbonlekkasjer, brønnhendelser og skip på kollisjonskurs. Her jobber bedriftene sammen, operatører som leverandører, for å dele informasjon og erfaringer.

– Det er vår felles interesse at vi holder norsk sokkel så trygg som overhodet mulig. Dersom en ulykke skulle inntreffe, vil det gå utover vårt felles omdømme som bransje. Derfor er vi nå svært tilfreds med gode resultater, og regner med at det betyr at vi i norsk olje- og gassindustri har truffet de rette forholdene i det preventive arbeidet. Men det betyr ikke at vi skal hvile på laurbærene. Det gjør vi aldri når det kommer til sikkerhet, sier Aud Nistov.

Her kan du lese rapporten eller se film om risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP).

(Bilder: Norsk olje og gass)