Modifikasjonsoppdrag til Aibel
20. desember 2016

Modifikasjonsoppdrag til Aibel

Snorre-feltet skal videreutvikles med en subsea-løsning for å øke utvinningen, og produksjonen koples opp til Snorre A. Statoil har tildelt Aibel oppdraget med å gjennomføre en FEED-studie for å planlegge oppkopling og nødvendige modifikasjoner på plattformdekket.

Arbeidet starter umiddelbart og vil bli ledet fra Aibels hovedkontor i Vestre Svanholmen 14 på Forus, Stavanger, som har spisskompetanse på og lang erfaring med FEED-studier og modifikasjonsoppdrag på norsk sokkel. Studien vil ha en varighet på cirka ett år og involvere rundt 100 medarbeidere.

– Dette er et viktig prosjekt for Aibel, som gir etterlengtet påfyll av arbeid til vårt kontor i Stavanger. Vi ser det som en stor tillitserklæring at vi får en så viktig rolle i utviklingen av Snorre-feltet, sier påtroppende konsernsjef i Aibel, Mads Andersen. Andersen tar over stillingen som konsernsjef i selskapet etter Jan Skogseth fra januar 2017.

Kontrakten har også opsjoner på selve gjennomføringsfasen av prosjektet – prosjektering, innkjøp, fabrikasjon, installasjon og ferdigstilling (EPCIC) – samt på ytterligere studiearbeid og gjennomføring av dette. Blir alle opsjoner innfridd, vil prosjektet løpe i totalt fem år og involvere opp mot 270 medarbeidere.

Pressemeldingen kan i sin helhet leses her.

(Bilde: Harald Pettersen/Statoil)