Konjunkturrapport: Fortsatt optimisme og høyt investeringsnivå i petroleumsnæringen
16. november 2012

Konjunkturrapport: Fortsatt optimisme og høyt investeringsnivå i petroleumsnæringen

  Norsk olje og gass, med hovedkontor på Forus, presenterte denne uken sin Konjunkturrapport 2012 med tittelen “Gode utsikter, globale utfordringer”, med nye investeringsanslag for norsk sokkel.

Ifølge en pressemelding anslås investeringene målt i faste 2012-priser å øke fra om lag 184 milliarder kroner i år til 205 milliarder i 2017.

– Vedvarende høye oljepriser og god funnutvikling gjør at optimismen i petroleumsnæringen er stor til tross for mørkere globale markedsutsikter. Aktivitetsnivået på norsk sokkel vil være høyt og økende de nærmeste årene. Nye felt skal bygges ut, og eksisterende installasjoner skal vedlikeholdes og oppgraderes, sier administrerende direktør Gro Brækken i Norsk olje og gass (bildet) i meldingen.

Investeringene målt i faste 2012-priser anslås å øke fra om lag 184 milliarder kroner i år til 205 milliarder i 2017. Prosentvis årlig volumvekst er forholdsvis moderat gjennom denne perioden, men det er verdt å merke seg at 2012-investeringene ligger rundt 30 milliarder kroner over 2011-nivået, noe som betyr at veksten starter fra et allerede høyt nivå. Nordsjøen utgjør fortsatt et tyngdepunkt for investeringene, men Norskehavet og Barentshavet anslås gradvis å få større betydning.

Bilder: Norsk olje og gass