Jærlandskapet bærer nasjonalt landemerke på Forus
14. april 2015

Jærlandskapet bærer nasjonalt landemerke på Forus

Med jærlandskapet som inspirasjon har Norwegian Property utviklet en ideskisse til et spektakulært landemerke på Forus. "The Rock" kan bli selskapets største enkeltbygg til nå.

Det børsnoterte kontoreiendomsselskapet Norwegian Property besitter blant annet eiendommene Grenseveien 19 og 21 på Forus. Tomten ligger tett inntil E39, eksisterende og planlagt kollektivnett og dagens Statoil-hovedkontor. Eiendommene er for tiden ledige og Norwegian Property jobber med å få nye leietakere. Parallelt vurderer selskapet å utvikle det som kan bli et nasjonalt landemerke og selskapets største eiendom til nå.

– Forus er kanskje landets viktigste næringsområde og fortjener et ikonisk landemerke som hele regionen kan være stolt av. Byggenes form basert på lokalt landskap vil sette Forus på kartet i inn- og utland. Tomten er godt egnet og vi er klare til å ta ansvaret, sier Bjørn Holm, utviklingsdirektør i Norwegian Property.

Naturfenomen og diktsamling som idégrunnlag
The Rock er tegnet av SJ arkitekter. Idégrunnlaget er jærlandskapet og Arne Garborgs diktsamling Haugtussa, som beskriver stemninger i naturen på Jæren. Jærlandskapet har få synlige fjell og består primært av en stor sluttmorene, løsmateriale av stein fra siste istid. Mange steder beveger steinene seg mot overflaten som avrundede kampesteiner. Dette naturfenomenet er utgangspunktet for arkitekturen.

The Rock består av to bygninger formet som stående steiner, en tolkning av moreneryggene. Et åpent beplantet atrium mellom bygningene er et sentralt bindeledd og en videreføring av det karakteristiske kulturlandskapet på Jæren.

I tegningene har byggene et totalareal på cirka 100 000 kvm og plass til 4 200 arbeidsplasser. Det er foreslått 17 etasjer, i tillegg til arealer under bakken til blant annet parkering, treningsfasiliteter og teknisk anlegg. Byggene vil være i toppklasse på miljø- og energieffektivitet.

Storstue for aktiviteter i og utenfor arbeidstid
Jærens kulturlandskap er også videreført i store ute- og parkområder. Ulike platåer rundt byggene illustrerer uberørte morenesteiner og steiner som er flyttet, som på Jæren. Platåene kan brukes til eksempelvis konserter. Uteområdene har også dedikerte løyper for turgåere og joggere, i tillegg til aktivitetsparker med blant annet sandvolleyball- og basketbaner. Et stort underliggende auditorium kan sammen med atriet huse store arrangementer.

– Eiendommen blir ikke bare et fantastisk sted å jobbe. Forus har behov for flere møteplasser og aktiviteter i og utenfor arbeidstid. Dette kan bli en arena for arrangementer og rekreasjon der folk kan møtes på dagtid, kvelden og i helgene, sier Bjørn Holm.

Presenterer muligheter
Idéskissene er fremlagt for politikere og administrasjonen i Sandnes kommune, og Norwegian Property starter nå arbeidet med å kartlegge markedsinteressen.

– Dette er et stort prosjekt og realisering avhenger blant annet av reguleringstillatelser og markedsinteressen. Vi er i ferd med å presentere muligheter for noen mulige leietakere, og tolker de første politiske signalene som positive. En eventuell byggestart ligger uansett frem i tid. Vi fortsetter derfor arbeidet med nye leietagere i eksisterende bygg. Dette er langsiktige leietagere som vi vil ivareta på en god måte i øvrige bygg ved eventuell igangsetting av «The Rock», sier Bjørn Holm.

Faktainformasjon:

Om Forus
For bare rundt 30 år siden var Forus et øde myrområde. I dag er det blant verdens ledende olje- og energilokasjoner. Området huser rundt 3 000 virksomheter og deres vel 40 000 ansatte fra inn- og utland jobber i internasjonale miljøer med verdensledende kompetanse på en rekke felt. Her finner du alt fra multinasjonale olje- og energiselskaper til mindre virksomheter innen teknologi, IT og andre kunnskapskrevende områder. Virksomheter med hovedkontor på Forus omsetter årlig for over 1000 milliarder (2011) og står for en femtedel av Norges verdiskapning.

Om jærlandskapet, Haugtussa og arkitekturen
Arkitekturen er inspirert av jærlandskapet og Arne Garborgs diktsamling Haugtussa. Jærlandskapet består primært av en stor sluttmorene fra siste istid. Morenelaget inneholder mange steder større og mindre steiner. Disse beveger seg kontinuerlig mot terrengoverflaten.

Haugtussa er et diktverk av Arne Garborg og et hovedverk i norsk nasjonallitteratur. Samlingen handler om den synske gjeterjenta Veslemøy som ferdes i naturen på Jæren. I Haugtussa beskrives stemninger i naturen og mystikken i naturkreftene på Jæren.

To store bygningsvolumer står som steiner i landskapet på et skapt landskapsteppe som en tolkning av moreneryggene. Et åpent beplantet atrium mellom bygningsvolumene er et sentralt bindeledd og en videreføring av kulturlandskapet.