Innovasjonssuksess basert på oljeteknologi
30. november 2016

Innovasjonssuksess basert på oljeteknologi

F5 IT er et eksempel på den raske fremveksten av spennende gründer- og innovasjonsmiljøer på Forus. Teknologi opprinnelig utviklet for oljesektoren har gitt gjennombrudd i markedet for styring av bygg og smarte byer. Og satsing på innovasjon og digitalisering gjennom datterselskapene SmartCrowding og Ridgeware skal gi store gevinster for kunder i henholdsvis helsesektoren og olje- og gassindustrien.

F5 IT ble i 2011 etablert som et rendyrket IT-konsulentselskap innen systemutvikling, nettverk og sikkerhet. Dette er fortsatt kjerneområder, men selskapet går stadig nye veier. Den første tiden talte selskapet bare noen få ansatte og oljerelaterte virksomheter stod for 90 prosent av omsetningen. Nå har selskapet passert 50 medarbeidere og gjort seg uavhengig av oljeindustrien.

– Vi har jobbet mye med innovasjon. De første årenes teknologiutvikling for oljeindustrien benyttes nå til smarte digitale løsninger i andre bransjer. I dag står oljeindustrien for bare rundt 10 prosent av omsetningen, forteller Trond Furenes, adm. direktør i F5 IT.

Sparer kommunen for millionbeløp

En avtale med Stavanger kommune ble starten på veksthistorien. Kommunen ønsket å anskaffe et system for overvåkning av alarmer, driftssystem, ventilasjon og adgangskontroll i alle kommunale bygg. F5 IT vant anbudet og utviklet løsningen SmartAutomasjon™ sammen med kommunen og Innovasjon Norge. Den er basert på teknologien F5 IT tidligere utviklet for informasjonsinnhenting i oljebrønner.

SmartAutomasjon™ er en portal som knytter sammen kommunens byggtekniske systemer. Den effektiviserer driften av bygningsmassen, reduserer energiforbruket og skaper bedre prosesser for håndtering av alarmer og oppgaver. Stavanger kommune tok løsningen i bruk i 2014, og Multiconsult har på oppdrag fra Kommunenes Sentralforbund beregnet innsparingen til opp mot 24 MNOK. Løsningen leveres nå til både offentlige og private aktører som administrerer flere bygg.

– Vi får veldig positive tilbakemeldinger fra brukerne. SmartAutomasjon™ blir en viktig satsing for oss i årene fremover, sier Furenes.

Kompetansenivået på Forus viktig fortrinn

Selskapet vokste raskt ut av lokalene i Gamle Forusvei 8. Etter et kort opphold i Gamle Forusvei 53 er selskapet nå lokalisert i Vestre Svanholmen 4. Her fokuserer byggeier Seabrokers på å tiltrekke teknologibedrifter slik at de kan utnytte hverandres kompetanse og innovasjonskraft. Cloudservice, Tieto Norway og Cegal er blant virksomhetene i det ikoniske landemerket på Forus vest.

– Vi lever av å utvikle løsninger for økt effektivitet, og derfor er det naturlig å være lokalisert på Forus. Kort vei til kundene, og beliggenheten midt mellom Stavanger og Sandnes er effektivt og gir mange fordeler. Dessuten er det unike kompetansenivået på Forus et viktig fortrinn når vi nå møter fremtiden, sier Furenes.

Flere innovative ben å stå på

Innovasjon er en av kjerneverdiene i F5 IT, og selskapet samarbeider med private virksomheter, Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge og kommuner for å utvikle fremtidens løsninger for ulike bransjer. Det mangler ikke på eksempler.

Ett er selskapet Nordic Smart Buildings AS. Her har F5 IT utviklet en løsning kalt «Teknisk Vern».

– Dette er en sensor som overvåker tekniske rom i næringsbygg og varsler entreprenøren eller byggeieren om avvik i temperatur, fuktighet, vibrasjon og annet. Hensikten er å redusere energibruk og forebygge feilsituasjoner, forklarer Furenes.

F5IT satser også på helsesektoren. Gjennom selskapet SmartCrowding AS har F5IT, Validè AS og dr. Øystein Evjen Olsen ved Stavanger Universitetssykehus utviklet en løsning som gir helseforetak bedre beslutningsstøtte rundt pasientflyt og bemanning. Det gir økt utnyttelse av ressursene, bedre pasientbehandling og redusert stress blant de ansatte.

F5 IT har nylig også inngått et spennende samarbeid med Ridge, Forus-bedriften som Dagens Næringsliv i fjor kåret til gasellevinner i Rogaland. Det felleseide selskapet RidgeWare AS skal effektivisere brønnboringsprosessen offshore gjennom bruk av ny teknologi.

– Midt i den utfordrende situasjonen i oljesektoren opplever vi tross alt mye positivt. Det er etablert flere tusen nye virksomheter og dyktige mennesker jobber dag og natt for å skape nye forretningsmuligheter. Det er utrolig spennende å være en del av det som nå skjer på Forus og i regionen, avslutter Trond Furenes.

Bildene viser Trond Furenes foran kamera, F5 IT sitt responssenter og Vestre Svanholmen 4.