Hva kjennetegner Rogalederen?
8. juni 2015

Hva kjennetegner Rogalederen?

Ledelsesundersøkelsen Rogaleder ble gjennomført av Bjørnson Organisasjonspsykologene i samarbeid med Næringsforeningen i Stavangerregionen og BI Stavanger i 2014.

Totalt 46 virksomheter i Rogaland og 1339 ansatte deltok i perioden juni til desember 2014. I undersøkelsen blir alle ansatte i en virksomhet, bortsett fra øverste leder, bedt om å evaluere sin nærmeste leder i forhold til en rekke spesifikke lederferdigheter. Medarbeiderne blir også stilt spørsmål om deres opplevelse av å være ansatt i og føle tilhørighet til organisasjonen, hvorvidt de er enige i den retningen som ledelsen har valgt samt opplevd tillit til ledelsen og egen leder.

Av de 16 kartlagte lederferdighetene, skårer Rogalederen høyest på å lede mangfoldige grupper, å samarbeide bra med andre og skape et god samarbeidsmiljø, å sette grenser for uakseptabel adferd, og å involvere medarbeidere i beslutninger som skal tas.

Medarbeidernes reaksjoner på å være ansatt og ledet i sine virksomheter ble målt ved kategoriene «Tilhørighet», «Samstemthet» og «Tillit». Gjennomsnittsskårene på disse tre kategoriene tegner et bilde av ansatte i Rogaland som har en ekstremt sterk tilhørighet til organisasjonen de er ansatt i, er enige i retningen som ledelsen har valgt, og som har god tillit til sine ledere.

Bjørnson, som holder til i Stokkamyrveien 13 på Forus, er et av Norges ledende private psykologfaglige miljø. Pressemeldingen og flere resultater i undersøkelsen kan leses her.

(Bilder: Bjørnson)