Høy aktivitet: Nybygg, leieavtaler og innflytting på Forus
16. oktober 2012

Høy aktivitet: Nybygg, leieavtaler og innflytting på Forus

  Forus-samarbeidet melder om høy byggeaktivitet, og 22 leieavtaler og innflyttinger på totalt 85.500 kvm i området. 12 flytter internt eller utvider på Forus, tre er nyopprettet og syv flytter inn fra andre områder.

Høy aktivitet i Norges største næringsområde

– En fersk rapport fra IRIS viser at virksomhetene med hovedkontor på Forus omsetter for 1000 milliarder kroner per år, og står for en femtedel av Norges verdiskapning. – Den høye byggeaktiviteten og interessen i leiemarkedet gjør det klart at området vil spille en enda viktigere rolle fremover, sier Stein Racin Grødem. Han er talsmann i Forus-samarbeidet, som driver langsiktig identitetsbygging av området som nasjonalt og internasjonalt verdiskapningssenter.

Base Property ferdigstiller 31.000 kvm
Base Property ferdigstiller i løpet av 2012 og 2013 ca 31.000 kvm eiendom på Forus, fordelt på 8 leietakere i fire bygg. Cegal får nytt hovedkontor i Forus Industry Arena sammen med YIT og Statoil. Bygget blir på 10.300 kvm og ferdigstilles mars 2013. Proserv flytter fra ulike lokasjoner i Tananger og samler alle funksjoner i Forus Energy Arena, et nybygg på ca 6.500 kvm med byggestart i oktober og innflytting i desember 2013. Maersk Drilling flytter internt i området til Forus Production Arena, et nybygg på ca 7.000 kvm. Også dette påbegynnes i oktober 2012, med innflytting i 4.kvartal 2013. Nylig åpnet Regus Business Centre Stavanger, med 1500 kvm fordelt på kontorer, møterom og businesslounge i Forus Tech Arena. Bygget, som er på ca 7.500 kvm, rommer også hovedkontor for Simex og Backe Bygg.

Vokser inn i 2020park
Ocean Installer, Add Energy Group, IBM og Skanska Norge flytter i løpet av høsten inn på totalt ca 8.000 kvm i eiendommen 2020-01 på Forus. De tre førstnevnte flytter hovedsakelig fra henholdsvis Hinna Park, Ullandhaug og Gausel, mens Skanska flytter internt på Forus. Første byggetrinn er dermed fullt utleid. Byggetrinn 2 og 3 ferdigstilles henholdsvis i andre kvartal 2013 og fjerde kvartal 2014. Totalt vil eiendommen, med miljøsertifisering etter BREEAM-programmets “klasse Excellent”, romme 27.500 kvm kontorer over fem etasjer, inkl kjeller på ca 5500 kvm. 2020-01 er første bygg i 2020park, som planlegges utviklet til ca 220.000 kvm fordelt på kontor, service og handel samt mellom 300 og 600 boliger.

Leier ut 11.200 kvm i Forus’ høyeste bygg
Kruse Smith og Petrolink har inngått leieavtaler på henholdsvis 5.400 og 5.100 kvm i kontoreiendommen Kanalsletta, som er under bygging sentralt på Forus. Begge flytter inn i 1. kvartal 2013. Kruse Smith flytter internt i Forus-området, mens Petrolink flytter sine ansatte fra hovedkontoret i Sola sentrum og andre lokasjoner. Naprapatlandslaget og Showroom flytter internt på Forus, og leier til sammen ca 700 kvm. Byggetrinn 1 er på totalt 22.000 kvm over 8 etasjer, og er så langt Forus’ høyeste eiendom. Det er ca 7.500 ledige arealer i byggetrinn 1, hvorav ca 2.000 kvm blir innflyttingsklare i første kvartal og 5.500 kvm i siste kvartal 2013. Byggetrinn 2 og 3 får en kapasitet på totalt 50.000 kvm.

Nytt hovedkontor for Oceaneering
Seabrokers Eiendom har undertegnet en avtale med subsea-selskapet Oceaneering om oppføring og leie av et nytt hovedkvarter. Anlegget omfatter totalt 32.000 kvm bygg, fordelt på et administrasjonsbygg og betydelige arealer for verksted og lager. Selskapet har i dag tilhold i Jåttåvågen på Hinna.

NCC til Stavanger Business Park
NCC Construction AS har inngått avtale om leie av ca 1500 kvm i Stavanger Business Park, som nå er under bygging ved E39 sentralt på Forus. Første byggetrinn, som er på 9200 kvm, skal være ferdigstilt i september 2013 og vil etterfølges av fire byggetrinn på totalt 40.000 kvm kontorer. Eiendommen vil BREEAM-sertifiseres i klasse “Very Good”.

Utvider i Trallfa Tvillinggården
Trallfa Eiendom melder om to utvidede leieavtaler i Trallfa Tvillinggården på Forus. BDO Stavanger utvider sitt areal i bygget med 575 kvm kontorarealer, og disponerer dermed to hele etasjer i eiendommens bygg 1. Athene Solutions utvider med 333 kvm i øverste etasje av bygg 2. Gårdens 10.000 kvm er da fullt utleid.

Nye i Tvedtsenteret
Tvedtsenteret har fått EWO treningssenter og forretningen Tilbords som nye leietakere på til sammen 742 kvm.

Forus-samarbeidet
2020park, Kanalsletta Utvikling, Trallfa Eiendom, Seabrokers, NCC Property Development, Base Property og Tvedtsenteret er alle blant deltakerne i Forus-samarbeidet, som driver langsiktig identitetsbygging av området som regionalt, nasjonalt og internasjonalt verdiskapningssenter. Sammen med øvrige deltakere, som per i dag er Tjelta, Norwegian Property og Forus Næringspark, representerer de eksisterende og planlagte næringseiendommer på ca 1 million kvm på Forus.

 

For ytterligere informasjon, kontakt:

Stein Racin Grødem, talsperson i Forus-samarbeidet
Telefon: 924 36 228
E-post: stein.racin.grodem@forus.no
Web: www.forus.no

Facebook: www.facebook.com/ForusForyou

 

 

Om Forus:

Forus er blant Norges største og raskest voksende næringsområder og et regionalt, nasjonalt og internasjonalt senter for verdiskapning. Mer enn 1.000.000 kvm næringseiendom huser ca 3000 virksomheter og deres nær 40.000 ansatte. Virksomheter med hovedkontor på Forus omsetter årlig for over 1000 milliarder kroner (2011), og står for en femtedel av Norges verdiskapning. Området er en internasjonal smeltedigel av kompetanse, innovasjon og verdiskapning, og en av Nord-Europas ledende olje- og energiklynger. Strategisk beliggende som knutepunktet mellom Stavanger, Sandnes og Sola, er Forus et hjerte i en region i rivende utvikling. Private og offentlige aktører samarbeider om visjoner og planer for en fremtidsrettet og bærekraftig modernisering og transformasjon. Storsatsing på infrastruktur, kommunikasjon, boliger og grøntarealer skal gjøre Forus til et godt sted å arbeide, bo og leve i.