Grønn Frokost om Breeam hos Kruse Smith på Forus
20. mai 2014

Grønn Frokost om Breeam hos Kruse Smith på Forus

- Breeam Communities gir fremdrift mot felles mål. Det sa Kathrine Strøm, utviklingssjef for bærekraftig planlegging i COWI, til en fullstappet Grønn Frokost hos Kruse Smith i Kanalsletta på Forus. Over 150 interesserte kom for å lære mer om klassifiseringssystemet Breeam.

– Blir det bedre med Breeam? Det spurte Strøm, og svarte selv med et sitat fra Albert Einstein: ”Not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be counted”

– Breeam er ingen garanti, du trenger gode aktører og god dialog, men Breeam gjør det lettere å nå helt konkrete mål, sa Strøm, og påpekte at konkrete mål er bedre enn himla gode men uklare mål.

Andre fordeler med Breeam er at det gjør det enklere å stille krav til seg selv. – Det er gøyere å stille krav til seg selv, enn når andre gjør det. Dessuten tar man samfunnsansvar og blir en del av løsningen for fremtidige generasjoner ved å benytte Breeam. For i tillegg til de gode økonomiske gevinstene blir vi vinnere, og sikrer fremtidens vinnere, sier Strøm.

Både Kruse Smith og Rom Eiendom bekreftet at det er god økonomi å bygge ut med Breeam. Det er bedre innemiljø, økonomisk for energi og attraktivt for leietakere, i tillegg til selve samfunnsansvaret med å bygge bærekraftig.

Breeam Communities er løsningen for å utvikle hele bydeler innen for både et klassifiseringssystem, et dialogverktøy og et prosessverktøy. – Klassifiseringssystemet får oss til å sette oss høyere mål og gjør oss bedre i byggebransjen i Norge. Breeam får oss til å snakke sammen og sikrer tverrfaglighet og forankring, påpeker Strøm.

Breeam stiller krav til vurderinger av en rekke ulike sider av en tenkt og planlagt utbygging. Det kan være flomfare, støy, økonomiske innvirkninger, elektrisitet, økologi og transport, for å nevne noen. – Verktøyet gjør at en tar med alle aspektene for bærekraft.

– Også ledelse, sosial og økonomisk bærekraft er med i vurderingen, sier Strøm. Hun understreker at Breeam også sikrer kontinuitet i prosessen fra tidlig i tankestadiet helt frem til driftsfasen. – Vi samler kunnskapen og holder den aktiv gjennom hele prosessen.

Breeam har også lagt til rette for at aktørene kan ta et skritt om gangen, uten å forplikte seg langsiktig med det samme. Første steg handler om å lage strategier som gir deg et midlertidig sertifikat og deretter videre til prosjektering.

Mange områder som skal bygges ut har en rekke interessenter involvert, alt fra kommuner, grunneiere, vegmyndigheter og eiendomsutviklere. Gjennom å sette seg sammen og snakke seg gjennom utfordringene vil en tidlig i prosessen finne potensielle utfordringer og interessekonflikter. Når det blir avdekket helt fra starten er det enklere å finne løsninger som passer alle interessentene. – Breeam bidrar til forutsigbarhet og det gir bedre økonomi i prosjektene, sa Strøm.

Hun informerte om to registrerte pilotprosjekter med Breeam Communities i Norge.

• Skien Brygge – ROM Eiendom, Grenland Havn IKS, a-lab arkitekter, Leth&Gohri

• Ulven i Oslo, Fabritius

• Hamang i Sandvika, Bærum kommune, flere grunneiere (på vei til å bli registrert)

– Skien brygge er en måte å bo tett på, med eneboligens kvaliteter og urbane kvaliteter. Nå får vi se om dette blir en suksess, men jeg er sikker på at det er mer miljøvennlig å bygge ut slik enn med et vanlig boligfelt i skogkanten, sier Strøm. – En viktig kvalitet er at elvekanten vil ha åpne plasser og være tilgjengelig for alle. Det blir boliger, kontor, bevertning, kultur og forretning. Det er også en drøm om bybane mellom Skien og Porsgrunn som kan gå gjennom feltet. Funksjonsblanding er viktig for å gi en høy score i Breeam Communities.

– Hele prosessen med Breeam Communities går parallelt med KVU/masterplan, videre til planprogram og konsekvensutregning, regulering, byggesak og drift. Det er hele tiden biter av planprosessen som passer inn i de ulike fasene. Analyse, strategi og plan.

– Breeam lønner seg aller best når flere enkeltbygg i et område er tenkt sertifisert iht til Breeam, når potensielle kjøpere/leietakere er opptatt av kvalitet og tar samfunnsvart og at det er velvilje fra det offentlige og andre interessenter er viktig for realiseringen av prosjektet, sier Strøm.

Bilde av to personer: Kathrine Strøm, utviklingssjef for bærekraftig planlegging i COWI (t.v.) og Elisabeth Sjo Jespersen i Grønn By.

Bilde av flere personer: Noen i Kruse Smith-teamet som stod bak arrangementet, fra venstre Sigve Hebnes (direktør KS Eiendom), Rune Hognestad (regiondirektør), Aslaug Helberg (BREEAM koordinator i KS) og Torild Sevild (markedsjef næring, KS Eiendom)