Globalt blinkskudd fra Forus
16. mars 2015

Globalt blinkskudd fra Forus

  Roxar Software Solutions på Forus har truffet blink med programvaren Roxar RMS utviklet for å treffe riktige beslutninger om oljereservoarer. Den brukes over hele verden og ved rundt ni av ti norske oljefelt i produksjon.

Roxar ASA er et internasjonalt selskap med teknologi som bidrar til økt utvinning av petroleumsressurser og reduserte feltutviklingskostnader. Selskapet består av divisjonene Roxar Software Solutions og Roxar Flow Measurements.

Opprinnelse i Norsk Hydro

Roxar Software Solutions’ hovedprodukt er programvaren Roxar RMS. Den har en sammensatt fortid med opphav i Norsk Hydro på 1980-tallet da det ikke fantes verktøy for å visualisere all tilgjengelig data knyttet til oljereservoarer. I dag blir programvaren brukt for modellering av oljefelt verden rundt, eksempelvis for å beslutte hvor man skal bore, hvilke produksjonsstrategier som skal velges og hvordan utvinningen kan maksimeres.

Roxar RMS er blant de ledende programvarene på markedet når det kommer til håndtering av større kompleksitet i modelleringen. Og programvareutviklingen drives frem av et høyt kompetent fagmiljø bestående av blant annet geologer, geofysikere og reservoaringeniører.

– Roxar RMS er norskutviklet programvare og har en sammensatt fortid fra tidlig på 1980-tallet. I dag blir den brukt som beslutningsverktøy verden rundt og ved anslagsvis 92 prosent av feltene i produksjon på norsk sokkel. Det er vi stolt av, sier adm. direktør Kjetil Fagervik i Roxar Software Solutions (bildet).

Siden oppstarten har Roxar RMS utviklet seg til å bli en programvaresuite bestående av integrert arbeidsflyt, seismisk tolkning, reservoarkarakterisering, 3D-reservoar geologisk modellering, reservoarsimulering og historikksammenligning. Og i fjor ble en liten milepæl nådd. Da var det 20 år siden programvaren kom ut som kommersiell hyllevare.

Programvareutvikling fra Forus

Roxar Software Solutions har røtter på Forus fra 1986 og er et resultat av en rekke oppkjøp på 90-tallet. Selskapet har tilhold i Roxar ASAs hovedkontor i Gamle Forusveien 17. Dette er administrasjonssentrum for programvareutviklingen. Herfra driftes også 25 sentre rundt om i verden som støtter de internasjonale kundene og som står for rundt 80 prosent av omsetningen. Selskapet har også utviklingsavdelinger i Oslo, England og India.

– Forus er selve olje- og energiklyngen i Norge og et naturlig sted for oss å være lokalisert. Gangavstand til kunder som BP, ENI, Gaz de France og Statoil er praktisk, forteller Fagervik.

Og særlig Statoil blir det mange besøk til hvert år. Selskapene har inngått et strategisk samarbeid der Statoil aktivt bidrar i programvareutviklingen. Roxar RMS blir brukt på alle Statoils oljefelt i Norge og verden for øvrig.

– Vi har et meget spennende samarbeid med Statoil og avholder regelmessige møter med både ledelse og teknologer. Internasjonaliseringen i Statoil åpner også nye muligheter for oss, sier Fagervik.

Eies av industrigigant

I 2009 ble eierskapet i Roxar ASA overtatt av Emerson Inc. Det amerikanske industrikonsernet omsatte for 24,5 milliarder dollar i 2014 og er blant verdens største leverandør av prosess-automatiseringssystemer, måleinstrumenter og ventiler for olje- og gassprosessindustrien. Roxar ligger under paraplyen til Emerson Process Management AS som er et heleid datterselskap av Emerson Inc.

– Å få en stor industriell eier har vært veldig positivt. Etter oppkjøpet kunne vi i større grad fokusere på strategisk planlegging og ikke bare tenke inntjening fra måned til måned, forteller Fagervik.

Og til tross for lavere oljepris og aktivitetsnivå i olje- og energisektoren den siste tiden, kan Roxar Software Solutions vise til et fjorår med vekst.

– Hittil har alt gått bra og vi vokser fortsatt, men er nok noe mer forsiktige med investeringer som de fleste andre. Vi har et optimistisk fremtidsbilde selv om vi ikke rår over oljepris og kronekurs, avslutter Fagervik.