Gassdrevet spesialskip til Goliat bygges i Norge
13. mai 2013

Gassdrevet spesialskip til Goliat bygges i Norge

  Stavanger-rederiet Simon Møkster Shipping AS ble av Eni Norge AS nylig tildelt en ti-års kontrakt for leveranse av et nytt, spesialbygd forsynings- og beredskapsfartøy tilknyttet Goliat produksjonsplattform i Barentshavet.

Fartøyet skal bygges i Norge og blir unikt på norsk sokkel, med en kombinasjon av plattformforsynings- og beredskapskapasitet. Skipet vil bli skreddersydd for arktiske oppdrag, og bygges både som et plattformforsynings- og beredskapsskip. I tillegg vil skipet vil ha oljevernutstyr ombord og vil også kunne foreta brannslukking, rednings- og tauingstjenester.

Rederiet har etablert et eget driftsselskap ved Polarbase i Hammerfest, som skal stå for den daglige driften av fartøyet. Selskapet tar i tillegg sikte på at alt mannskap skal rekrutteres lokalt og regionalt i Hammerfest-regionen.

– Goliat er det første oljefeltet som bygges ut i den norske delen av Barentshavet, og vil representere et tidsskille i norsk oljehistorie. For Eni Norge har det vært avgjørende at skipet er spesialtilpasset de utfordringer som ligger i å operere i arktiske strøk, sier Svein Fredrik Fredriksen, distriktssjef for Eni Norge i Hammerfest.

Eni Norge, som har hovedkontor i Vestre Svanholmen 12 på Forus, har også lagt vekt på at det skal skapes lokale ringvirkninger som følge av kontrakter som tildeles i driftsfasen for Goliat. Fartøyet skal bygges ved et norsk verft som ikke enda er fastsatt, men skipet skal etter planen leveres sommeren 2014.

– Vi er takknemlig og stolte for å ha blitt tildelt denne kontrakten som er i tråd med vår vekststrategi i Barentsområdet. Vi har i samarbeid med VARD utviklet et nytt fartøy som vi er sikre på vil møte Enis forvetninger og vil spille en viktig rolle i driften av Goliatfeltet, sier Anne Jorunn Møkster, CEO, Simon Møkster Shipping AS.

Pressemeldingen kan i sin helhet lese her.

 
(Bilder: Simon Møkster Shipping, Rogaland Avis/Erik Holsvik)