Gass- og oljefunn for ENGIE E&P
21. september 2016

Gass- og oljefunn for ENGIE E&P

Operatøren ENGIE E&P Norge har sammen med partnerne i utvinningstillatelse PL 636 (Cara) gjort et olje- og gassfunn i Gjøa-området i nordre del av Nordsjøen.

ENGIE E&P, som har hovedkontor i Vestre Svanholmen 6 på Forus, anslår størrelsen på funnet til mellom 4 – 11 millioner standard kubikkmeter (MSm3) utvinnbare oljeekvivalenter. Dette tilsvarer mellom 25 – 70 millioner fat.

Cara-brønnen ble boret 6 kilometer nordøst for Gjøa-feltet til et vertikalt dyp på 2702 meter under havflaten og ble avsluttet i Åsgardformasjonen i undre kritt. Gjøa-plattformen er en halvt nedsenkbar flytende produksjonsplattform, som opereres av ENGIE E&P Norge.

– Funnet ligger midt i vårt kjerneområde i Nordsjøen, og bekrefter vår tro på at selv modne områder på norsk sokkel har et interessant letepotensial. Sammen med de andre rettighetshaverne vil vi nå vurdere å knytte Cara opp til eksisterende infrastruktur på Gjøa-feltet, sier administrerende direktør Cedric Osterrieth i ENGIE E&P Norge.

Pressemeldingen kan i sin helhet leses her.

(Bilder: Jan Inge Haga/Engie E&P)