Fullt hus og spennede innhold på Forusmøtet 2014
30. april 2014

Fullt hus og spennede innhold på Forusmøtet 2014

En fullsatt konferansesal ved Scandic Stavanger Forus vitnet igjen om at Forusmøtet er en viktig arena for næringsliv, politikere og andre samfunnsaktører med interesser i regionens og landets viktigste næringsområde. De rundt 200 deltakerne fikk høre spennende analyser, planer og visjoner fra en rekke interessante foredragsholdere.

Næringsforeningens ressursgruppe for Forus og Forus Næringspark er arrangører av Forusmøtet, der Ingveig Tveranger i år var konferansier.

Frian Årsnes i ECON viste i sitt innlegg til at Forus kan stå overfor en formidabel vekst i årene fremover – og understreket betydningen av og å få infrastrukturen på plass raskt og på riktig måte.

Bernt Sverre Mehammer i COWI fremla en rapport som viser et potensial på 1,5 milliarder i økt verdiskapning ved å samle næringsutviklingen i regionen på Forus.

Harald Minge, adm. dir. i Næringsforeningen, fortalte om Prosjekt Y-aksen, status og veien videre, mens Stein Racin Grødem, adm. dir. i Forus Næringspark, orienterte kort om selskapets prosjekter. Sistnevnte orienterte også om status og ambisjoner for Sykelløftet og et pilotprosjekt med utplassering av smarte el-sykler i området, sammen med Helmer Berre fra Sykkelløftet.

Grødem redegjorde også for to omdømmeundersøkelser gjennomført av Forus-samarbeidet på nyåret. Hovedkonklusjonene var at Forus-ansatte totalt sett er godt fornøyd med Forus som arbeidssted men mener kollektivtilbudet må forbedres. Kjennskapen og omdømmet til Forus blant norske bedriftsledere på landsbasis bør styrkes.

Kyrre Martinius Knudsen, sjeføkonom, SpareBank 1 SR-Bank fremførte spennende analyser om hvordan endringer i energibildet kan få konsekvenser for Forus.

Arild Tvedt i Tvedt Eiendom AS fortalte om Tvedtsenterets foreløpige fremtidsplaner i henhold til Forusvisjonen.

Du kan lese mer og se bilder på Næringsforeningens nettsider, www.rosenkilden.no.