Forus Parkering til Forus-samarbeidet
15. mai 2014

Forus Parkering til Forus-samarbeidet

Forus Parkering AS er ny deltaker i Forus-samarbeidet og tar del i omdømmebyggingen av Forus som nasjonalt og internasjonalt verdiskapningssenter.

Presseinformasjon
Forus, 15. mai 2014

Forus-samarbeidet består nå av 14 aktører med eiendomsinteresser i området. Forus er blant Norges største og raskest voksende næringsområder. Virksomhetene med hovedkontor på Forus omsetter for over 1000 mrd. årlig og står for en femtedel av Norges verdiskapning.

– Det skjer og planlegges mye positivt på Forus. Det bør enda flere få vite mer om. Forus-samarbeidet er et viktig initiativ som det er naturlig å ta del i, sier Fredrik Jansen, adm. direktør i Forus Parkering AS.

Toppmoderne parkeringsanlegg

Forus Parkering AS står bak det nyoppførte og toppmoderne parkeringsanlegget i Christian August Thorings Veg 9 på Forus vest, rett i nærheten av Sola golfbane og kontorbygget Golf Tower som er under oppføring. Parkeringsbygget er på totalt 40.000 kvm fordelt på syv etasjer og har en kapasitet på 1400 p-plasser. Det er tilknyttet et uteområde med frittstående betalingsautomat som gir en praktisk parkeringsmulighet for korttidsbesøkende. Inkludert uteplassene er den totale kapasiteten på cirka 1550 plasser.

Samtlige parkeringsplasser administreres av en moderne parkeringsløsning. Parkeringsanlegget har integrert berøringsfri adgangskontroll som innebærer at faste leietakere kan kjøre inn og ut av anlegget ved hjelp av en ID-basert løsning. Det har også en betalingsløsning for inn- og utkjøring med betalingskort.

Potensial for dobbel kapasitet

Anlegget har også et skiltsystem for parkeringshenvisning, som gjør det enklere å finne frem til nærmeste ledige plass. Det reduserer også søketrafikk og utslipp. Ekstra høye kjøretøy kan bruke en separat, ekstra høy innkjøring. Parkeringsanlegget er dessuten designet for å kunne bygges ut til tilnærmet dobbel kapasitet, og det planlegges ulike bilservicetjenester i bygget.

I tillegg til Forus Parkering AS består Forus-samarbeidet hittil av 2020park, Høgevoll, NCC Property Development, Base Property, Kanalsletta Utvikling, Seabrokers, Tjelta, Tvedtsenteret, Norwegian Property, Forus Næringspark, IKM Eiendom, Trallfa Eiendom og Brødrene Kverneland Eiendom.

For ytterligere informasjon se: www.forusparkering.no,
eller kontakt styreformann Arild Marvik
Mobil: 913 96 161 / E-post: post@forusparkering.no.

For ytterligere informasjon om Forus og Forus-samarbeidet, kontakt:
Stein Racin Grødem, talsperson i Forus-samarbeidet
Telefon: 924 36 228 / E-post: stein.racin.grodem@forus.no
Web: www.forus.no
Facebook: www.facebook.com/ForusForyou

Om Forus-samarbeidet

Forus-samarbeidet driver langsiktig omdømmebygging av området som regionalt, nasjonalt og internasjonalt verdiskapningssenter. Samarbeidet består av Forus Parkering, 2020park, Høgevoll, NCC Property Development, Base Property, Kanalsletta Utvikling, Seabrokers, Tjelta, Tvedtsenteret, Norwegian Property, Forus Næringspark, IKM Eiendom, Trallfa Eiendom og Brødrene Kverneland Eiendom. Sammen representerer deltakerne eksisterende og planlagte næringseiendommer på vel 1,2 millioner kvm på Forus.

Om Forus

Forus er blant Norges største og raskest voksende næringsområder og et regionalt, nasjonalt og internasjonalt senter for verdiskapning. Mer enn 1 200 000 kvm næringseiendom huser cirka 3000 virksomheter og deres rundt 40.000 ansatte. Virksomheter med hovedkontor på Forus omsetter årlig for over 1000 milliarder kroner (2011), og står for en femtedel av Norges verdiskapning. Området er en internasjonal smeltedigel av kompetanse, innovasjon og verdiskapning, og en av Nord-Europas ledende olje- og energiklynger. Strategisk beliggende som knutepunktet mellom Stavanger, Sandnes og Sola, er Forus et hjerte i en region i rivende utvikling. Private og offentlige aktører samarbeider om visjoner og planer for en fremtidsrettet og bærekraftig modernisering og transformasjon. Storsatsing på infrastruktur, kommunikasjon, boliger og grøntarealer skal gjøre Forus til et godt sted å arbeide, bo og leve i. Mer om Forus-visjonen på https://www.forus.no/?page_id=1511

(Bilder: Krystian Buczynski, Swarco Norge AS)