Forus blir navet i stort bussveiprosjekt
29. juni 2015

Forus blir navet i stort bussveiprosjekt

  Kolumbus har valgt Forus som lokasjon for nytt bussanlegg som blir hovedterminalen i et av Europas største bussveiprosjekter. Høgevoll AS og Det Stavangerske Investeringsselskap AS (DSI) vant anbudskonkurransen om anlegget på totalt 50.000 kvm.

Presseinformasjon
29. juni 2015

Bussvei 2020 er navnet på et av Europas største bussveiprosjekter og åpnes sommeren 2021. På en rekke veistrekninger i Rogaland skal det bygges egne felt for bussene og de skal prioriteres i veikryss. Det fylkeskommunale selskapet Kolumbus har ansvaret for den offentlige busstrafikken og nå er det klart at selskapets hovedterminal i prosjektet skal bygges på Forus vest.

– Forus er næringslivets motor i Stavanger-regionen og blir nå også navet i kollektivtilbudet. Anlegget blir ikke en passasjerterminal, men beliggenheten betyr likevel at de rundt 40 000 Forus-ansatte vil få et spesielt godt tilbud i bussveiprosjektet, sier Stein Racin Grødem, talsperson i Forus-samarbeidet.

Tomten, som ligger rett ved det kommende IKEA-bygget ved Solasplitten, besittes av eiendomsutvikleren Høgevoll AS og Det Stavangerske Investeringsselskap AS (DSI). Gjennom det felleseide selskapet Unik Terminal har de to aktørene vunnet anbudskonkurransen om bussanlegget. Avtalen har en varighet på 20 år med to åtteårige forlengelsesopsjoner. Anlegget skal bygges og eies av Unik Terminal og leies ut til Kolumbus.

Anlegget skal bestå av et administrasjonsbygg, bussparkering, service- og karosseriverksted og vaskehaller. Det blir base for rundt 270 busser og 600 sjåfører og skal stå klart i november 2016.

– Dette er en langsiktig prestisjeavtale som vi er meget stolte. Tomten er meget velegnet, og Forus er et knutepunkt i regionen sentralt beliggende mellom Stavanger, Sandnes og Sola, sier Arild Egeland, adm. direktør i Høgevoll AS.

Høgevoll er deltaker i Forus-samarbeidet, der eiendomsaktører driver langsiktig omdømmebygging av området som nasjonalt og internasjonalt verdiskapningssenter. Selskapet står blant annet bak byggingen av parkeringshuset Forus Parkering og kontorbygget Golf Tower. Sistnevnte er nylig ferdig oppført og er Forus’ høyeste og distriktets første kontorbygg i energiklasse A. Siemens har valgt å legge Stavanger-hovedkontoret til Golf Tower og de rundt 200 ansatte flyttet inn 1. juni.

For ytterligere informasjon, kontakt:

 Stein Racin Grødem, talsperson i Forus-samarbeidet
Telefon: 924 36 228
E-post: stein.racin.grodem@forus.no

Arild Egeland, adm. direktør i Høgevoll AS
Telefon: 951 16 306
E-post: arild@hogevoll.no

Om Forus-samarbeidet
Forus-samarbeidet driver langsiktig omdømmebygging av området som regionalt, nasjonalt og internasjonalt verdiskapningssenter. Samarbeidet består av FORTIN AS, Forus Parkering AS, 2020park, Høgevoll, NCC Property Development, Base Property, Kanalsletta Utvikling, Seabrokers, Tjelta Eiendom, Tvedtsenteret, Norwegian Property, Forus Næringspark, IKM Eiendom, Trallfa Eiendom og Brødrene Kverneland Eiendom. Sammen representerer deltakerne eksisterende og planlagte næringseiendommer på ca 1,2 millioner kvm på Forus.

Web: www.forus.no
Facebook: www.facebook.com/ForusForyou

Om Forus
Forus er blant Norges største næringsområder og et regionalt, nasjonalt og internasjonalt senter for verdiskapning. Mer enn 1 200 000 kvm næringseiendom huser ca 3000 virksomheter og deres rundt 40.000 ansatte. Virksomheter med hovedkontor på Forus omsetter årlig for over 1000 milliarder kroner (2011), og står for en femtedel av Norges verdiskapning. Området er en internasjonal smeltedigel av kompetanse, innovasjon og verdiskapning, og en av Nord-Europas ledende olje- og energiklynger. Strategisk beliggende som knutepunktet mellom Stavanger, Sandnes og Sola, er Forus et hjerte i en region i rivende utvikling. Det samarbeides om visjoner og planer for en fremtidsrettet og bærekraftig modernisering og transformasjon. Storsatsing på infrastruktur, kommunikasjon, boliger og grøntarealer skal gjøre Forus til et godt sted å arbeide, bo og (leve i.

(Bilder: Kolumbus/Carina Johansen, arkivfoto)