Forus-bedrift er med på å redde liv
18. desember 2014

Forus-bedrift er med på å redde liv

  Viju leverer AV-løsninger til Norges mest moderne AMK-sentral.

AMK-sentralen i Ålesund svarer på alle 113-nødsamtalene i regionen. Det døgnoperative kommandosenteret koordinerer alle medisinske ressurser og ambulansetjenester på både vei og i luften.

I mars 2014 henvendte Helse Møre og Romsdal seg til Viju, som har hovedkontor i Luramyrveien 79 på Forus, for å få hjelp til å bygge det nye AMK-senteret. Viju utviklet og implementerte en innovativ løsning for kontrollsenteret og møterommene, og prosjektet ble ferdigstilt i løpet av høsten 2014. Resultatet er at senteret nå fremstår som det mest moderne AMK-sentralen i Norge.

Istedenfor å gå for en tradisjonell audiovisuell videoløsning er kontroll- og møterommene gjort langt mer innovative og fleksible. Løsningene består av flere videovegger som alle er tilpasset lokalene og i tillegg deler rommene samme infrastruktur – noe som gjør det mulig å dele informasjon uten bruk av videokonferanser og som med det effektiviserer arbeidsflyten i prekære nødsituasjoner.

Pressemeldingen kan i sin helhet lese her.

(Bilder: Viju)