Første dag i ny jobb
8. mai 2015

Første dag i ny jobb

I dag, fredag 8. mai, har Karl Eirik Schjøtt-Pedersen første dag i jobben som administrerende direktør i Norsk olje og gass.

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen skal lede bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass, som har hovedkontor i Vassbotnen 1 på Forus. Allerede før tiltredelsen er han hørt som en klar og tydelig stemme på vegne av næringen.

– Olje og gassnæringen er Norges desidert viktigste næring. Næringen står bak en femtedel av de samlede verdiene som skapes i Norge og skaffer tilveie om lag en fjerdedel av statens inntekter, sier Schjøtt-Pedersen.

Over 300.000 mennesker i Norge har jobber i eller knyttet til olje- og gassindustrien. Næringen er selve bærebjelken for at vi skal kunne betale for det norske velferdssamfunnet. Schjøtt-Pedersen, som i sitt lange politiske liv har vært både fiskeriminister og finansminister, har de beste forutsetninger for å både forstå og formidle bransjens viktighet.

Pressemeldingen kan i sin helhet leses her.

(Bilde: Norsk olje og gass)