Fem NAV-enheter under samme tak i nybygg på Forus
29. november 2019

Fem NAV-enheter under samme tak i nybygg på Forus

I mai samlokaliserer fem NAV-enheter i et energieffektivt atriumsbygg på Forus. I går var det kranselag på byggeplassen.

Et rektangulært atriumsbygg i energiklasse A på 9600 kvm er under oppføring på Forus vest. 1. mai flytter rundt 270 ansatte inn i bygget, som skal huse fem selvstendige NAV-enheter.

Løft for både ansatte og brukere
– Vi gleder oss veldig til å flytte inn. Samlokaliseringen bidrar til å sikre statlige arbeidsplasser i regionen, bedre tjenester for brukerne, lavere kostnader og økt samhandling mellom våre ansatte, sier Morten Auglend, avdelingsdirektør og enhetsleder for en av de fem NAV-enhetene.

Det ble levert inn så mange som et trettitals tilbud da NAV utlyste anbudskonkurransen.

– Forus kom best ut som lokasjon i regionen da vi vurderte totalbildet, herunder leiekostnader, utforming av bygg, beliggenhet midt i regionen og kollektivtilbudet, forteller Auglend.

Tomten i Koppholen 14 ligger rett ved den nye buss- og sykkelveien og gir både ansatte og besøkende god kollektivdekning til og fra bygget. Det er også god tilkomst for personbil og varelevering. Byggherre er Høgevoll AS, som blant annet står bak Golf Tower, mens entreprenør og arkitekt er henholdsvis Masiv AS og Mad.

Markerte tett bygg
Byggeprosessen er i rute, og i går var det kranselag. Dette er en gammel byggetradisjon som gikk ut på at snekkerne satt opp en krans i mønet da huset var under tett tak, og byggherren spanderte så en fest på snekkerne. I dag blir dette oftest feiret med kake.

Bygget er formet som et rektangulært atriumsbygg. Atriet skaper et skjermet uteareal i kjernen samtidig som det bidrar til mye dagslys i byggets øvre etasjer. Fasaden har betongelementer med et tredimensjonalt relieff, som gir et stramt og elegant uttrykk, hvor porter, vinduer og åpninger i fasaden er integrert som en del av byggets arkitektur.

Den største enheten blir NAV Hjelpemiddelsentralen Rogaland, som blant annet får bilsenter, lager og verksteder i første etasje. I det utvendige atriet blir det blant annet øvingsbane for rullestolbrukere.

Bygget har fire etasjer og energimerking A, som innebærer lavt energiforbruk og lave driftskostnader. I 2. etasje blir det blant annet åpen parkeringsdel, demonstrasjonsrom for hjelpemiddelsentralen, møte- og kursrom, kantine og trimrom for personalet. 3. og 4. etasje blir kontoretasjer.

Enhetene i bygget blir NAV Hjelpemiddelsentral Rogaland, NAV Kontaktsenter Rogaland, NAV Arbeid og ytelser, Karmøy. Avd, Sandnes, NAV Kontroll vest og NAV Familie- og pensjonsytelser Sandnes.

Person på portrettbilde: Morten Auglend