Eva Fagernes utnevnt til ridder
20. mai 2015

Eva Fagernes utnevnt til ridder

  Eva Fagernes har blitt utnevnt til ridder av National Order of Merit (L'Ordre National du Mérite) fra Grande Chancellerie de la Legion d'Honneur, en institusjon i den franske republikken.

GDF SUEZ E&P Norge, som har hovedkontor i Vestre Svanholmen 6 på Forus, er medlem av Fransk-Norsk Handelskammer (Chambre de Commerce Franco-Norvégienne). Eva Fagernes, som til daglig er Head of Supply Chain Management, har vært styremedlem siden 2011 og som GDF SUEZ E&P Norges representant har hun vært en aktiv pådriver for økonomisk samarbeid mellom Frankrike og Norge.

I nærvær av familie og kolleger, mottok Fagernes ordren 18. mai under en seremoni på Norsk Oljemuseum.

– Selv om dette er en personlig tildeling, er det en stor anerkjennelse av ENGIE og vår tilstedeværelse i Norge, sier Eva Fagernes. På vegne av den franske ambassaden overrakte Brigitte Augestad (til høyre på bildet) ordren til Fagernes.

Den franske National Order of Merit er den andre nasjonale ordren etter Legion of Honor. Formålet er å belønne “Distinguished Merit” og å styrke den franske livsnerven. Ordren er en universell orden som hedrer enkeltpersoner som deltar i aktiviteter som reflekterer et dynamisk samfunn, setter et eksempel og som anerkjenner mangfold.

(GDF SUEZ-gruppen har endret navn til ENGIE. GDF SUEZ E&P Norge AS er en del av ENGIE-gruppen, men selskapsnavnet vil inntil videre være som før.)

Pressemeldingen kan i sin helhet leses her.

(Bilder: GDF SUEZ, Tom Haga)