Eni Norge og Varangerfestivalen lanserer Arctic Talent
2. juli 2014

Eni Norge og Varangerfestivalen lanserer Arctic Talent

Arctic Talent er et musikkstipend som skal bidra til nasjonal og/eller internasjonal lansering for en yngre artist fra nord, med særlig stort potensial for kunstnerisk og kommersielt gjennomslag.

Prisen er på 400.000 kroner og knyttes til lanseringsaktivitet over ett år fra tildelingstidspunkt. Prisen tildeles for første gang under årets Varangerfestival, 6. – 10. august.

– Målet med Arctic Talent er å bidra til større kommersielt nedslag for yngre artister med utspring i nord, og som har ambisjoner og potensial. Vi er utrolig glad for å samarbeide med et selskap som tar sin samfunnsrolle i nord på alvor og som ser verdien av kultur som en viktig motor i utviklingen av framtidas nordområder, sier festivalsjef Maria Utsi i Varangerfestivalen.

Eni Norge, som har hovedkontor i Vestre Svanholmen 12 på Forus, er også veletablert i Nord-Norge gjennom utbyggingen av Goliat, det første oljefeltet som kommer i produksjon i Barentshavet.

– Vi har utviklet et godt og nært samarbeid med Varangerfestivalen, en svært viktig musikalsk møteplass i nord. Det skjer mye spennende på musikkfronten i nord, og vi håper Arctic Talent skal fungere som et springbrett for lovende artister, sier kommunikasjonsdirektør i Eni Norge, Andreas Wulff.

Prisen deles ut av Eni Norge gjennom Goliatlisensen, mens vinneren utpekes av en bredt sammensatt jury.

(Bilde: Varangerfestivalen)