Engasjerte ordførere på Forus-møtet i dag
18. april 2013

Engasjerte ordførere på Forus-møtet i dag

Det var et engasjert knippe ordførere som kommenterte fremtidens Forus på Forus-møtet i dag. Her er en kort gjengivelse:

Christine Sagen Helgø: – Boliger i nærheten av arbeidsplassene

Boliger på Forusstranden, i 2020park og ellers i randsonen av Forus er fremtiden, sier ordfører i Stavanger, Christine Sagen Helgø om Forusvisjonen.

– Vi er i en startfase og har fått en visjon fra FNP og skal ta dette med videre i planprosessene. Vi må løse trafikkutfordringene, i 2040 vil det jobbe 90.000 på Forus. Jo flere arbeidsplasser det blir, jo færre parkeringsplasser blir det. Det er et stort byggepotensial på Forus og det er lav utnyttelse av bygg, oppsummerer Helgø.

– Vi jobber med en felles planstrategi for Randaberg, Sola, Stavanger og Sandnes. Det som er viktig er å lage gode områder for bolig og næring. Det er ikke slik at vi skal ha et næringsbygg og en boligblokk og presse folk inn i det. Vi jobber langsiktig med planer for 40 år fremover, sier Helgø.

– Vi skal ha fortetting langs kollektivakser, Forusstranden nord egner seg godt for boliger, det samme gjelder 2020park egner seg godt for boliger, og vi må få inn fullverdige bydeler med blandingsfuksjoner og urbane kvaliteter uten at vi bygger en ny by. Vi må ikke lage en egen ny by på Forus, sier Helgø.

Pål Morten Borgli: – Bør vi droppe Sviland og satse på Forus?

– Det er et viktig spørsmål vi må stille, sier Pål Morten Borgli, varaordfører i Sandnes i sine kommentarer til Forusvisjonen. Forus blir hjertet i fremtiden som landets viktigste næringsområde.

– Forus må fremsnakkes, det er leit at Forus omtales som et problem. Det skjer ting veldig fort i denne regionen, og det er oljeprisen som styrer aktiviteten her. Mulighetene er mange og vi håper at petroleumsnæringen holder trykket oppe fremover. Vi lever nesten alle av oljeprisen, påpeker Borgli.

– Vi må bygge mer i høyden, og vil utfordre Statoil til å satse mer spenstig. Hvis alle er enige om at vi skal inn med 40.000 nye arbeidsplasser bør vi heller bosette dem på Forus Øst og droppe Sviland, slik at de kan sykle og gå til jobb. Det kommer til å skje mye her og vi må være villige til å tenke boliger i randsonen av Forus, sier Borgli.

Ole Ueland: – Forus Vest viser fremtiden

Det mener ordfører i Sola, Ole Ueland. Han peker på utviklingen i Soladelen av Forus på vestsiden.

– De nye byggene med høy utnyttelse, miljøkvaliteter og fine uteområder har også muligheter for å få plass servicetilbud. Ta en kafelunsj eller kundemøter ute av huset er kvaliteter vi må få mer av, sier Ueland.

– Det er ledige tomter på Forus, men akkurat som med bolig, begynner det å bli knapphet på næringsarealer. Når det blir knapphet på næringsarealene vil Forus Næringspark spille en rolle for å sikre områder gjennom transformasjon og å bygge i høyden. Transformasjonen er i gang i både Risavika og Dusavik med bedre utnyttelse og muligiheter for etablering fra selskapene, sier Ueland som spør om det er god utnyttelse med store parkeringsarealer? Han svare selv; – Nei, vi må tenke nytt og utnytte bakkearealene til næringsbygg og samle parkeringen i egne anlegg eller på taket eller lignende.

– Vi trenger debatten om Forus i et 30-50 års perspektiv, nå er diskusjonen i en startfase som vil munne ut i et planarbeid. Jeg tror ikke det er smart å spre boliger utover Forusområdet. Vi skal tenke randsonen. Men kortreiste arbeidsplasser er en kvalitet stadig flere ønsker.

Jeg tror at om 30-50 år må vi se på flere av områdene rundt Forus, vi må diskutere utbygging av boliger på noen av jordbruksområdene.

Fremtidens Forus for meg er et område med høykvalitets kollektivtilbud. En av de store fordelene med Forus er nærheten til flyplassen og der er det et stort potensial å ta ut. Vi trenger en egen kollektivtrasé til flyplassen og jeg ønsker at dere som holder til på Forus står bak kravet om å få et godt kollektivtilbud til flyplassen og det gir jeg meg ikke på, sier Ueland.

Visjonarbeidet viser meg at mulighetene på Forus er enormt store, dette gir oss muligheter for at eventyret Forus kan fortsette i mange år fremover.

Janne Johnsen: – Vil ha dugnad om køkutt

Det var oppfordringen fra fylkesordfører Janne Johnsen på Forusmøtet. Hun møtte med så stor entusiasme at hun måtte be teknikerne skru ned lyden på mikrofonen sin.

– Dette er det viktigste området der vi sammen må løse utfordringene. Visjonsdokumentet er utrolig spennende og spenstig arbeid. Jeg håper at vi kan padle gjennom Foruskanalen fra Hafrsfjord til Gandsfjorden, det hadde vært kult, sier Johnsen som selv bor på Madla.

– 40.000 jobber på Forus, vi vet at det kommer til å være 90.000 på Forus når alt som er tenkt og regulert er på plass. Derfor jobber vi med å få kloen i 300 millioner kroner til kollektivfelt på 44, over Forus, på E39 og på 509 fra Stavanger til Jåsund. Vi kan ikke ha det sånn vi har det i dag.

Vi jobber med regionalplan Jæren som viser hvor vi skal bygge og bo her i regionen de neste 40 årene. Forus ligger midt i og jeg enig i at ting må henge sammen. Jeg håper at kommunene vil se at infrastrukturen blir kjernen i dette, vi må få være med i prosessene og planleggingen. Det er bedre å ta diskusjonene samtidig.

– Min oppfordringer å få til en dugnad for å få ned køene i fellesskap, sier Johnsen.