COWI prosjekterer Statoil på Forus
23. mai 2014

COWI prosjekterer Statoil på Forus

Nå går startskuddet for realiseringen av Statoils nye hovedkontor på Forus. COWI har vunnet rådgivnings- og prosjekteringsoppdraget for konsernets nybygg i tilknytning til hovedkontoret i Stavanger.

Nyskapende, høyteknologisk og energieffektivt landemerke

I april ble det kjent at Statoils nye landemerke på Forus skal baseres på det svenske arkitektkontoret Wingårdhs prosjektforslag E=mc². Prosjektet ble i juryrapporten fra arkitektkonkurransen omtalt som et bygg med en betydelig innovativ og nyskapende karakter gjennom avanserte teknologiske løsninger.

Nå starter prosessen med å avklare viktige reguleringsspørsmål og begynne arbeidet med konsekvensutredning av eiendommen på 138.000 m² på Forus Vest. Det er stilt høye krav til miljø, sikkerhet og energi i det nye landemerket.

– Statoils nye hovedkontor blir et ikonisk landemerke og et sentralt orienteringspunkt i Forus-området. Dette er et nyskapende, høyteknologisk bygg, og Statoil har ambisjoner når det kommer til miljø og energimålsettinger. Det er slike komplekse prosjekter vi lever for, sier administrerende direktør i COWI Norge Terje Bygland Nikolaisen. Selve byggingen skal etter planen begynne i 2017.

COWI vant det prestisjefulle oppdraget i sterk konkurranse med de andre store rådgivingsselskapene. Avtalen omfatter bistand i reguleringsplanarbeidet, samt rådgivning og planlegging i definisjons- og utførelsesfase. COWI har med Stavangerselskapet Procon som underleverandør på byggeteknikk.

– COWI har de siste 15 årene gjennomført flere prosjekter med Wingårdhs. Vi jobber godt sammen, utfyller hverandre faglig og trives i hverandres selskap. Vi er derfor svært fornøyd med Statoils valg av arkitekt, sier Kirsti Engebretsen Larssen, divisjonsdirektør for bygninger hos COWI.

Bygger nytt for 3.500 på Forus

Eiendommen Statoil eier på Forus Vest er på ca. 138.000 m². Statoil planlegger nå å samlokalisere organisasjonen som sitter i ulike kontorlokaler i området. Statoil har allerede et kontorbygg på Forus Vest, mens dagens hovedbygg ligger på Forus Øst. De to områdene ligger på hver sin side av E39 mellom Sandnes og Stavanger. Et nytt kontorbygg vil – i tillegg til eksisterende bygg på Forus øst – møte Statoils kontorbehov i Stavanger fra 2019. Det nye kontorbygget skal ha plass til 3.500 arbeidsplasser.

Fra næringspark til urban by

På Forus Næringspark jobber det i dag nær 40.000 mennesker i det som er Norges største næringsklynge. Næringslivet i parken omsetter for svimlende 1000 milliarder kroner i året. Området skal de neste 20-30 årene transformeres til en ny by på størrelse med Stor-Drammen målt i antall personer som bor og jobber der.

Prosjektforslaget legger nybygget nær inngangspartiet til eksisterende bygg på Forus Vest og den planlagte kollektivaksen mot Vassbotn. Dette styrker urbaniseringen av området som blant annet Forusvisjonen legger opp til. Bygget har en elliptisk planform som skråner fra 16. etasje mot nord til 1. etasje mot sør, og gir bygget et særpreg. På grunn av en svært arealeffektiv bygningsform og kontorløsning, blir bruttoarealet langt lavere enn de andre prosjektutkastene i konkurransen. Arkitektkontoret Wingårdhs har utviklet konseptet til Statoils nye hovedkontor.

Pressemeldingen kan i sin helhet leses her.

(Illustrasjon: Wingårdhs)