– Bybane er billigere og mer effektivt enn bussway
23. oktober 2012

– Bybane er billigere og mer effektivt enn bussway

Det var en av konklusjonene da over 300 tilhørere fra politikk, næringsliv og sentrale boligaktører møttes til Grønn Bys frokost i 2020park på Forus. Temaet var bybane.

– Bergen hadde bred politisk enighet om bybane, men 240.000 illsinte borgere. Utfordringene var store, men nå har pipen en annen lyd, sier Filip Rygg, byråd for byutvikling, klima og miljø i Bergen. Nå har bybanen i Bergen 30.000 reisende daglig, langt mer enn prognosene.

Både Rygg og Lars Christian Stendahl fra Jernbaneverket har jobbet med å få på plass bybanen i Bergen og delte sine erfaringer på frokostmøtet. – Bussway-løsningen har kun 50 prosent av bybanens kapasitet, men koster mellom 70-80 % av det en bybane gjør. En bussway-løsning krever mer areal til både forbikjøring, holdeplasser, snuområder i sentrum og trasébredde, påpeker Stendahl.

– Det er også billigere å drifte en bybane, og vi har sett at bussway-løsningene ute i verden har en tendens til å klumpe seg, selv om de har avgang med 3 minutters frekvens. Erfaringene fra Bergen viser at ved 2500 daglige passasjerer per kilometer er bybane mest lønnsomt.

Bergenserne slo også fast at prognosene for trafikkgrunnlag og andre beregninger ikke har slått til. – Det som derimot har slått til er våre forventninger, bybanen er en suksess og Bergen kommunes kraftfelt ligger langs bybanen. Jeg mener at en bybane mellom Stavanger og Sandnes har samme trafikkgrunnlag som Bergen, sier Stendahl.

Banen i Bergen er finansiert med bompenger, lån og 10-15 prosent fra staten. Vi har forventninger om forsterkninger til bybane fra neste utgave av Nasjonal Transport Plan, NTP, påpeker Stendahl.

Problemstillingen er å få til et bredt politisk forlik om å bygge bybane på Nordjæren. Kun åtte prosent av folk i regionen reiser kollektivt, og hvis ikke flere tar buss eller tog vil regionen kveles av trafikk.

– Dere kommer ikke til å få bedre veier enn dere har dag. Det var den klare beskjeden fra Jernbaneverkets Lars Christian Stendahl som har vært sentral i byggingen av bybanen i Bergen.

Bildet:  Fra venstre: Filip Rygg og Lars Christian Stendahl i samtale med Tom Hetland, kommentator i Stavanger Aftenblad.


Tekst og foto: Ingveig Tveranger.