Bussterminal i rute
16. november 2015

Bussterminal i rute

  Byggingen av den store busswayterminalen på Forus er i gang og helt i rute. Den blir navet i Bussvei 2020, Europas lengste bussvei.

Sommeren 2021 åpner Bussveien offisielt. Den blir 50 km lang og skal gå fra Tananger og Kvernevik til Stavanger sentrum, og derfra sørover mot Forus, Sandnes og Vatne. På disse veistrekningene bygges det egne felt for miljøvennlige trolleybusser og de skal prioriteres i veikryss. Hittil er det åpnet seks bussveistrekninger: Jåsund i Sola, Hillevåg-Mariero (to strekk), bussbroen på Forus, Lagerveien ved Tvedtsenteret og på Forussletta.

Kolumbus har ansvaret for den offentlige busstrafikken og tidligere i år valgte det fylkeskommunale selskapet Forus som lokasjon for hovedterminalen. Høgevoll AS og Det Stavangerske Investeringsselskap AS (DSI) vant anbudskonkurransen om byggingen av anlegget på totalt 50.000 kvm.

– Forus er næringslivets motor i Stavanger-regionen og blir også navet i kollektivtilbudet. Anlegget blir ikke en passasjerterminal, men beliggenheten betyr likevel at de Forus-ansatte vil få et spesielt godt tilbud i bussveiprosjektet, sier Stein Racin Grødem. Han er talsperson i Forus-samarbeidet, som driver langsiktig omdømmebygging av Forus som nasjonalt og internasjonalt verdiskapningssenter.

Tomten, som ligger rett ved det kommende IKEA-bygget ved Solasplitten, besittes av eiendomsutvikleren Høgevoll AS og Det Stavangerske Investeringsselskap AS (DSI). Gjennom det felleseide selskapet Unik Terminal vant de to aktørene anbudskonkurransen om bussanlegget. Anlegget bygges og eies av Unik Terminal og leies ut til Kolumbus.

Anlegget skal bestå av et administrasjonsbygg, bussparkering, service- og karosseriverksted og vaskehaller. Det blir base for rundt 270 busser og 600 sjåfører og skal stå klart i november 2016. Norgesbuss har vunnet milliardkontrakten på kjøringen, og selskapet starter med 180 nye busser 1. juli 2016.

Høgevoll er deltaker i Forus-samarbeidet sammen med 14 andre eiendomsaktører. Selskapet står blant annet bak byggingen av parkeringshuset Forus Parkering og kontorbygget Golf Tower.