Bussen skal frem med kollektivfelt i Lagerveien
23. desember 2013

Bussen skal frem med kollektivfelt i Lagerveien

  Arbeidet er i full gang med å gjøre klart for kollektivfelt i Lagerveien på Forus. I løpet av våren 2014 vil bussene få egne felt i hver retning, nye busstopp blir klare og fotgjengerne får romslige fortau. Dette gjelder på etappe 1 mellom Kontorveien og kryss Lagerveien/Maskinveien.

Arbeidet skal gjøres parallelt med at det er vanlig ferdsel i gaten som går fra Forusbeen, passerer Tvedtsenteret og opp forbi Kristen Tjenestes lokaler, der det nye kollektivfeltet kobles på busstraseen som allerede går helt frem til Solasplitten.

– Akkurat nå jobber en rekke selskaper med å oppgradere og flytte infrastruktur som ligger i bakken. Både Lyse, TDC, Broadnet, BaneTele, Telenor, X-fiber og Sola Bredbånd har digitale motorveier i bakken her. Nå flyttes alt dette inn til veikanten og legges under fortauet. Det samme skjer med andre rør og ledninger. Slik vil det ikke bli nødvendig å grave i bussveien når den er klar, forklarer Inge Håland i Forus Næringspark. Han setter stor pris på det gode samarbeid med Lyse, TS og andre involverte parter.

– Vi legger opp til fire etapper i arbeidet, der vi nå er i gang med første del, deretter blir det nye fortau på øst og nordsiden, så kommer busstrasé en og deretter busstrasé to. Til slutt setter vi inn midtdelere i gaten og skilter om. Hvis alt går som planlagt er hele kollektivtrasen klart mot slutten av 2014, men en del avtaler skal fortsatt i havn og detaljer skal planlegges, understreker Håland.

Når arbeidet etter planen er ferdigstilt vil store deler av Lagerveien bli stengt for biltrafikk og forbeholdt kollektivtrafikk. Unntaket blir kjøring til eiendommene. Selvsagt blir det lagt til rette for adkomst til Tvedtsenteret og andre næringseiendommer. – Denne veien får to felt for buss og to felt for biler, så etter hvert blir det store forbedringer her, påpeker Håland, som regner med at det blir en helt annen atmosfære i gaten når alt er på plass. Han retter en stor takk til grunneierne langs veien, som har vært velvillige med å selge fra biter av eiendommene sine slik at arbeidet kan gjennomføres.

Det er Forus Næringspark som finansierer oppgraderingen av Lagerveien. Foreløpig er prisen estimert til 35 millioner kroner, men tallet kan bli noe justert. – Her i svingen like ved Kristen Tjeneste er det for eksempel et verneverdig kanontårn fra krigens dager, og vi må legge opp til at fortauet går utenom den. Det kan dukke opp ting som endrer estimatene, sier Håland.

Arbeidene begynte i oktober 2013.

(Tekst og bilder: Ingveig Tveranger)