BP starter produksjon fra ny plattform på Valhall-feltet
31. januar 2013

BP starter produksjon fra ny plattform på Valhall-feltet

BP har startet oljeproduksjonen fra den nye kombinerte produksjon- og boligplattformen på Valhall-feltet sør i den norske delen av Nordsjøen.

– Utbyggingen på Valhall er en ny og betydelig milepæl for BP, og en viktig investering i vår Nordsjøportefølje, sier Bob Dudley, konsernsjef i BP. Han legger til: – Dette er en av BPs mest komplekse feltutvidelser og vil forlenge Valhalls planlagte levetid med 40 år. Feltet vil nå kunne håndtere 120 000 fat olje og 143 millioner kubikkmeter gass per dag.

Produksjonen forventes å vokse til ca. 65 000 fat oljeekvivalenter per dag i løpet av andre halvdel av 2013. Utbyggingen inkluderer en ny bunnfast stålplattform for produksjon og innkvartering. Et eksternt system av broer og gangbroer forbinder den nye plattformen til det eksisterende Valhall-senteret, strømkabel fra land og et integrert driftsmiljø for land- og offshorepersonell.

Administrerende direktør Rebecca Wiles i BP Norge uttaler: – Videreutbyggingen de siste årene av dette gigantfeltet legger fundamentet for Valhall-feltet langt inn i framtiden. Dette understreker ytterligere vårt langsiktige engasjement her i Norge.

Valhall er 100 prosent forsynt med kraft fra land, via en 294 kilometer lang likestrømskabel fra Lista, det første feltet offshore i Norge og i BP som bruker et slikt system. Dette vil redusere de direkte utslippene til luft fra Valhallfeltet til nesten null.

Med den nye plattformen består Valhall-senteret nå av seks separate, plattformer: innkvartering; boring; produksjon; brønnhoder; vanninjeksjon; og den nye kombinerte prosesserings- og boligplattformen. I tillegg er det to ubemannede flankeplattformer, som begge er plassert omtrent seks kilometer fra hovedinnretningene.

Vallhall ble funnet i 1975 og startet produksjon i 1982. Videreutbyggingsprosjektet forventes å forlenge produksjonen fra feltet fram til 2050.

Pressemelding kan i sin helhet lese her.