Boring av produksjonsbrønner på Goliat startet
22. januar 2013

Boring av produksjonsbrønner på Goliat startet

  Ny milepæl i Barentshavet - Eni Norge, som holder til i Vestre Svanholmen 12 på Forus, har startet boring av produksjonsbrønner på Goliatfeltet, det første oljefeltet som kommer i drift i Barentshavet.

Det skal i alt bores 22 brønner, i henhold til Plan for utbygging og drift. Brønnene skal bores fra åtte ulike brønnrammer som alt er installert på havbunnen. Boreperioden er forventet å vare i minst tre år og vil fortsette også etter produksjonsstart, planlagt til tredje kvartal 2014.

Feltet består av 11 produksjonsbrønner, 9 vanninjeksjon- og 2 gassinjeksjonsbrønner. Reservoarsonene på Goliat er relativt grunne og karakteriseres av lavt trykk og lav temperatur.

Vanndybder på feltet varierer fra 350 – 400 meter. Estimerte utvinnbare reserver er 28 millioner Sm3 / 174 millioner fat, samt 8 milliarder Sm3 gass. Foreløpig forventet produksjonstid er 15 år. Partner på Goliatfeltet er Statoil ASA med 35 prosent eierandel.