BIS Industrier signerer rammeavtale med Talisman
21. desember 2012

BIS Industrier signerer rammeavtale med Talisman

BIS Industrier, med hovedkontor i Kanalarmen 8 på Forus, har inngått en 3-årig rammeavtale med Talisman Energy Norge AS vedrørende ISO-fag på Gyda, Varg og Yme-feltet, med opsjon på to pluss to år.

– Det er svært gledelig at Talisman velger BIS Industrier som leverandør av isolasjon, stillas og overflate-tjenester på Gyda, Varg og Yme-feltet. Talisman er en solid operatør i Nordsjøen og vi ser fram til mange år med godt samarbeid hvor vi skal være en god bidragsyter for sikker og effektiv drift, sier Bjørn Harald Celius, CEO i BIS Industrier, i en nyhetsmelding.

Rammeavtalen innebærer leveranse av ISO- og tilkomsttjenester, og trer i kraft 1. januar 2013.

– Talisman Energy Norge AS er en prioritert kunde som vi har hatt samarbeid med i mange år. Rammeavtalen er viktig for BIS Industrier og befester vår posisjon i markedet som ledende ISO-leverandør. Talismans valg av BIS Industrier støtter opp om våre langsiktige strategier. Vi har i de siste årene posisjonert oss direkte mot operatørselskapene og arbeider tettere med kundene våre. Foruten positiv innvirkning på HMS-praksisen, inkluderer samarbeidsformen at vi blir en del av operatørenes tiltaksplaner og at vi i større grad kan bidra med vår erfaring samt innovative løsningsvalg. Tettere samarbeid gjør oss til en bedre leverandør, sier Celius.