Base Property overleverer bygg til Maersk Drilling
13. desember 2013

Base Property overleverer bygg til Maersk Drilling

Base Property har bygget nytt hovedkontor for Maersk Drilling Norge AS på Forus. I dag starter selskapet innflyttingen i det innovative kombinasjonsbygget.

Presseinformasjon
Forus, 13. desember 2013

Maersk Drilling Norge AS er den landbaserte virksomheten som drifter selskapets rigger i Nordsjøen. Selskapet er i vekst og så derfor behov for et nytt, innovativt hovedkontor som kunne ivareta fremtidige behov. I juni 2012 ble oppdraget tildelt Base Property som har bred erfaring med denne type bygg. Kombinasjonsbygget har fått navnet Forus Production Arena og er nå klart for innflytting i henhold til tidsrammen.

Eiendomsutvikleren Base Property er en av 13 deltakere i Forus-samarbeidet, som driver langsiktig merkevarebygging av området som regionalt, nasjonalt og internasjonalt verdiskapningssenter.

– Dette er et flott bygg som vi er stolte av. Det føyer seg inn i en lang rekke spennende bygg vi har levert på Forus de siste årene, sier Andreas Poulsson, partner i Base Property.

Forus Production Arena har et totalareal på 7000 kvm og det samler alle funksjoner for Maersk Drilling Norge AS under ett tak og på én tomt. Inneklima, smarte løsninger og innovativ design har vært nøkkelelementer i utformingen for å gi trivsel og stolte medarbeidere. I første omgang skal hovedkontoret huse cirka 120 ansatte. I tillegg til kontorarealene på 2700 kvm har bygget et lager på cirka 1500 kvm for containere som skal ut på riggene. Bygget har også en parkeringskjeller med 70 parkeringsplasser og et utelager på cirka fem mål.

Backe Bygg og Caverion har hatt sidestilte totalentrepriser i prosjektet. Byggetiden har vært 14 måneder og bygget overleveres formelt i dag. Maersk Drilling Norge AS starter flyttingen fra et annet sted på Forus umiddelbart.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Andreas Poulsson, partner i Base Property
Mobil: 990 14 356
E-post: ap@baseproperty.no

For ytterligere informasjon om Forus og Forus-samarbeidet, kontakt:

Stein Racin Grødem, talsperson i Forus-samarbeidet
Telefon: 924 36 228
E-post: stein.racin.grodem@forus.no
Web: www.forus.no
Facebook: www.facebook.com/ForusForyou

Om Forus-samarbeidet
Base Property er alle blant deltakerne i Forus-samarbeidet, som driver langsiktig merkevarebygging av området som regionalt, nasjonalt og internasjonalt verdiskapningssenter. Sammen med øvrige deltakere, som per i dag er 2020park, Høgevoll, NCC Property Development, Kanalsletta Utvikling, Seabrokers, Tjelta, Tvedtsenteret, Norwegian Property, Forus Næringspark, IKM Eiendom, Trallfa Eiendom og Brødrene Kverneland Eiendom representerer de eksisterende og planlagte næringseiendommer på vel 1,2 millioner kvm på Forus.

Om Forus
Forus er blant Norges største og raskest voksende næringsområder og et regionalt, nasjonalt og internasjonalt senter for verdiskapning. Mer enn 1 200 000 kvm næringseiendom huser ca 3000 virksomheter og deres nær 40.000 ansatte. Virksomheter med hovedkontor på Forus omsetter årlig for over 1000 milliarder kroner (2011), og står for en femtedel av Norges verdiskapning. Området er en internasjonal smeltedigel av kompetanse, innovasjon og verdiskapning, og en av Nord-Europas ledende olje- og energiklynger. Strategisk beliggende som knutepunktet mellom Stavanger, Sandnes og Sola, er Forus et hjerte i en region i rivende utvikling. Private og offentlige aktører samarbeider om visjoner og planer for en fremtidsrettet og bærekraftig modernisering og transformasjon. Storsatsing på infrastruktur, kommunikasjon, boliger og grøntarealer skal gjøre Forus til et godt sted å arbeide, bo og leve i. Mer om Forus-visjonen på https://www.forus.no/?page_id=1511