Avito deltar på ONS Norway 2013
31. juli 2013

Avito deltar på ONS Norway 2013

Nok en utstiller er klar til å delta på Forus-samarbeidets fellesstand på ONS Norway 2013 (Hall D, stand 4118); rådgivingsselskapet Avito.

Rådgivningselskapet Avito fokuserer på kunder innenfor energi- og oljeindustrien i Norge og internasjonalt. Deres leveranser spenner fra rådgivning innen teknologi, prosesser, organisasjon og ledelse. For å lære dem bedre å kjenne spurte vi daglig leder Jan Arild Asbjørnsen i Avito, noen spørsmål.

Hvem er Avito?

Avito er et rådgivingsselskap innenfor energi-, olje- og gassektoren. Vi er brobygger mellom kundens strategi og gjennomføring, og leverer resultater gjennom å se helheten og samspillet mellom prosesser, teknologi, organisasjon og ledelse, det vi kaller en optimalisert operasjonsmodell. Vi er også eksperter innenfor integrerte samhandlingsløsninger, noe som gir våre kunder mulighet til å analysere og operere i sanntid mellom offshore og land.

Hva er deres nøkkelkompetanse og -tjenesteområder?

Avito har bred erfaring og representerer et stort mangfold. Både petroleumsingeniører, organisasjonspsykologer, forskere, økonomer, IT-spesialister, supply chain-eksperter jobber i selskapet. Dermed kan vi levere multifunksjonelle team for å dekke grensesnittene mellom ledelse, organisasjon, prosess og teknologi. Vi jobber innen områder som

• Process & Change Management
• Information Management
• Business Case Development & Cost/Benefit Analysis
• ICT Strategy & Implementation
• Integrated Operations
• Project & Project Portfolio Management
• Leadership Expectation Review
• Management for Hire

Nevn noen av Avitos suksesskriterier

Avito har kunnskap, erfaring og fokus på olje- og gassbransjen. Dette, kombinert med høyt kompetente medarbeidere som dekker et bredt spekter av fagområder, gjør at vi leverer rådgivning innenfor områder som:

• Transformasjon fra å være et leteselskap til å bli operatør på norsk sokkel
• Myndighetskrav for drift på norsk sokkel
• Operasjonsfilosofier for olje- og gasselskaper , støttet av aktuelle driftsmodeller (f.eks. organisering, forretningsprosesser, IT-strategier, m.m.)
• Utnytte teknologi som et konkurransefortrinn i leting og produksjon
• Optimalisere forretningsprosesser på grunn av endring i konkurransesituasjonen, nye forretningsområder, nye partnerskapsstrategier osv.
• Strategiske anskaffelser og implementering av løsninger, f.eks. ved å fungere som kundens prosjektleder i anskaffelse og implementering av industrielle IT-løsninger eller ERP-systemer
• Fra design til implementering av beste praksis ifm. integrerte operasjoner

Hvorfor deltar dere på ONS Norway, og hvem ønsker dere å nå?

Avito deltar på ONS Norway fordi dette er en viktig arena for bransjen der vi kan treffe våre kunder, bygge nettverk og diskutere spennende prosjekter.

Hvor lenge har dere vært på Forus og hvilke fordeler har Forus som næringsområde?

Avito ble etablert i 2006, og har holdt til på Forus siden 2010. For oss er det viktig å være i nærheten av våre kunder, som GDF SUEZ E&P Norge, ENI, Aibel, Apply Sørco og EPIM, for å nevne noen.

 

Les mer om Avito Consulting AS her.

Les mer om Forus-standen på ONS Norway 2013 her.