Årets lærebedrift
13. februar 2015

Årets lærebedrift

Rogaland fylkeskommune har utnevnt Aibel til årets lærebedrift i Rogaland.

– Dette er veldig gjevt. Vi er veldig stolte av lærlingene våre i Aibel og det gleder oss å se at vårt arbeid med ungdom og faglig utvikling blir lagt merke til, sier Bjørn Tollefsen hos Aibel, som har hovedkontor i Vassbotnen 11 på Forus.

Tollefsen er leder for verftet i Haugesund, hvor det hvert år blir tatt inn opptil 40 – 50 nye lærlinger. Læreplassene fordeler seg på en rekke ulike fag, fra platearbeidere og sveisere til elektrikere og kontormedarbeidere.

På bilde ser du fagopplæringssjef i Rogaland, Catrine Utne Pettersen (i blått) og fylkesordfører Janne Johnsen (nummer tre fra venstre) som overrakte prisen til Aibel. Vibeke Vikse Johnsen, ressurs- og administrasjonsleder for Haugesund verft og avdelingsleder Geir Olav Jentoft, var stolte over å kunne motta prisen på vegne av selskapet.

I begrunnelsen fra juryen heter det blant annet:

“Bedriften er godkjent i mange lærefag og fremstår som en stabil og forutsigbar lærebedrift som utdanner egne fagarbeidere. Bedriften har opparbeidet seg et godt rykte som lærebedrift og tiltrekker seg gode søkere. Bedriften tar også ansvar utover egne rekker og er en god støttespiller for lokale videregående skoler.”

Pressemeldingen kan i sin helhet leses her.

(Bilder: Rogaland fylkeskommune)