Nytt NAV-bygg på Forus blir navet i regionen
25. mai 2020

Nytt NAV-bygg på Forus blir navet i regionen

Det nye NAV-bygget er ferdigstilt og Forus blir nå arbeidssted for rundt 270 ansatte i fem selvstendige NAV-enheter.

For noen år siden utlyste NAV en anbudskonkurranse om nytt bygg som skulle samlokalisere fem selvstendige NAV-enheter i regionen. Det ble levert inn så mange som et trettitalls tilbud.

– Forus kom best ut som lokasjon i regionen da vi vurderte totalbildet, herunder leiekostnader, utforming av bygg, beliggenhet midt i regionen og kollektivtilbudet, forteller Morten Auglend, avdelingsdirektør og enhetsleder for en av de fem NAV-enhetene.

Nå er det rektangulære atriumsbygget på Forus vest akkurat ferdigstilt. Bygget på 9600 kvm i energiklasse A skal gi både ansatte og brukerne et stort løft.

– Samlokaliseringen bidrar til å sikre statlige arbeidsplasser i regionen, bedre tjenester for brukerne, lavere kostnader og økt samhandling mellom våre ansatte, sier Morten Auglend, avdelingsdirektør og enhetsleder for en av de fem NAV-enhetene.

– Som andre arbeidssteder er vi preget av korona-situasjonen. Mange av våre ansatte jobber hjemmefra, men gleder seg til å flytte inn i bygget på Forus, legger han til.

Bygget i Koppholen 14 ligger rett ved den nye buss- og sykkelveien og gir både ansatte og besøkende god kollektivdekning til og fra bygget. Det er også enkel tilkomst for personbil og varelevering.

Byggherre er Høgevoll AS, som blant annet står bak Golf Tower, mens entreprenør og arkitekt er henholdsvis Masiv AS og Mad. Eiendommen fikk ny eier 15. mai og ble overtatt av Sandnes offentlig Eiendom AS, et selskap tilrettelagt av DNB Markets.

Bygget er formet som et rektangulært atriumsbygg. Atriet skaper et skjermet uteareal i kjernen samtidig som det bidrar til mye dagslys i byggets øvre etasjer. Fasaden har betongelementer med et tredimensjonalt relieff, som gir et stramt uttrykk, hvor porter, vinduer og åpninger i fasaden er integrert som en del av byggets arkitektur.

Den største enheten er NAV Hjelpemiddelsentralen Rogaland, som blant annet huser bilsenter, lager og verksteder i første etasje. I det utvendige atriet er det blant annet øvingsbane for rullestolbrukere.

Bygget har fire etasjer og energimerking A, som innebærer lavt energiforbruk og lave driftskostnader. I 2. etasje er det blant annet åpen parkeringsdel, demonstrasjonsrom for hjelpemiddelsentralen, møte- og kursrom, kantine og trimrom for personalet. 3. og 4. etasje er kontoretasjer.

Enhetene i bygget er NAV Hjelpemiddelsentral Rogaland, NAV Kontaktsenter Rogaland, NAV Arbeid og ytelser, Karmøy. Avd, Sandnes, NAV Kontroll vest og NAV Familie- og pensjonsytelser Sandnes.