Tjelta til Forus-samarbeidet – 1 million kvm eiendom representert
24. mai 2012

Tjelta til Forus-samarbeidet – 1 million kvm eiendom representert

Kort tid etter oppstart går eiendomsselskapet Tjelta inn som deltaker nummer 9 i Forus-samarbeidet, som skal drive langsiktig identitetsbygging av Forus som nærings- og verdiskapningssenter.

Presseinformasjon
Forus, 24. mai 2012

Tjelta AS er en av distriktets største eiendomsutviklere og -forvaltere. På Forus har selskapet eksisterende eiendommer og planlagte utviklingsprosjekter på totalt ca 215.000 kvm. Blant disse er fire eksisterende næringsbygg på totalt nær 30.000 kvm i Lagerveien og utviklingsprosjektet C2 Forus, et prosjektert kontorbygg på vel 30.000 kvm.

Foruten Tjelta består samarbeidet så langt av åtte selskaper med eiendomsinteresser på Forus: Base Property, Seabrokers, Trallfa Eiendom, Kanalsletta Utvikling, Norwegian Property, NCC Property Development, 2020park og Forus Næringspark.

1 million kvadratmeter

Medregnet Tjelta har nåværende deltakere eksisterende eiendommer og utviklingsprosjekter på totalt ca 1 million kvadratmeter på Forus, som beliggende i grenselandet mellom kommunene Stavanger, Sola og Sandnes trolig er Norges største næringsområde.

– Forus fortjener høyere anseelse som et av landets viktigste sentre for verdiskapning, sier adm. dir. Viggo Tjelta i Tjelta AS. – Samarbeidet tar tak i oppgaven med å sette området på kartet og bygge en enhetlig identitet. Dette vil gavne alle som er opptatt av den videre utviklingen i området, og som sentral eiendomsaktør er det naturlig for oss å delta.

Inviterer store og små til samarbeid

Til tross for at flere av selskapene konkurrerer i samme marked, ser de felles behov for å fremme merkevaren Forus overfor næringsliv, myndigheter og publikum generelt. De inviterer i første omgang andre eiendomsaktører til dugnaden, og håper å få både større og mindre aktører med på et felles løft.

– Det er positivt og viktig å få en aktør som Tjelta med i samarbeidet, og vi er i dialog med flere. Forus må tydeliggjøre sin naturlige rolle i regionen. Mange ser dessuten fordelen av et forum for koordinert informasjon om felles anliggender og overordnede forhold i området. Det sier Stein Racin Grødem, talsmann for Forus-samarbeidet og sjef for Forus Næringspark AS, et av de deltakende selskapene.

Fakta-/bakgrunnsinformasjon:

Om Forus:

Forus har utviklet seg til et av landets største næringsområder, med over 2.500 virksomheter og nærmere 40.000 arbeidsplasser. Etterspørselen etter tomter og næringslokaler er høy, og mellom 15 og 20 nye næringsbygg er for tiden under oppføring. Sentralt og strategisk beliggende i grenselandet mellom kommunene Stavanger, Sandnes og Sola, er området blitt et bankende hjerte i en region som står for en stor andel av landets verdiskaping. Drevet av utviklingen innen olje- og energisektoren blir regionen gjenstand for en kraftig videre vekst og utvikling i mange år fremover. Samarbeidspartnerne mener Forus vil måtte spille en nøkkelrolle i denne utviklingen.

Forus-samarbeidet:

Langsiktig samarbeid mellom eiendomsaktører med interesser i Forus-området. Etablert i mars 2012 med formål å drive langsiktig, enhetlig identitetsbygging og markedsføring av Forus som regionalt senter for næringsvirksomhet.

De første deltakerne:

NCC Property Development AS utvikler og selger kommersielle eiendommer i Norden og Baltikum. Har for tiden betydelig fokus på Stavanger-regionen og har i februar startet byggingen av første byggetrinn i kontorprosjektet Stavanger Business Park på Forus. Første trinn er på ca 9.200 kvm og vil etterfølges av i alt 5 byggetrinn på totalt ca 40.000 kvm kontorer.

Seabrokers Eiendom AS eier og forvalter et tomteområde på 240.000 kvm på Forus. Har pr i dag ca. 170.000 kvm ferdigstilt eiendom og ca. 100.000 kvm under prosjektering i området. Seabrokers Eiendom er en del av Seabrokers Group, som har virksomhet innen skipsmegling, utvikling og drift av eiendom, entreprenørskap, havovervåking og sikker løfthåndtering.

Trallfa Eiendom er en del av Trallfa gruppen, med virksomhet innen eiendom og finans. Utvikler næringseiendom i Stavanger- og Sandnes-området. Har de siste årene utviklet ca 70.000 kvm næringseiendom på Forus. Har i dag ca. 17.000 kvm bygg i området, samt 2.500 kvm under utvikling.

Base Property AS er en regional eiendomsutvikler med fremtidsrettet fokus. Base Property har de siste årene ferdigstilt 40.000 kvm med handel -, kontor- og verkstedslokaler på Forus. Selskapet har 20.000 kvm under bygging og er for tiden involvert i nye prosjekter tilnærmet 75.000 kvm næringseiendom i Forus-området.

Kanalsletta Utvikling AS er et prosjektselskap med betydelige tomtearealer og utviklingsplaner på Forus. Eies i fellesskap av K2, Petromaster Invest og Kruse Smith. Samlet utbyggingspotensial på Forus er 72.000 kvm fordelt på 6-8 byggetrinn. Første trinn på ca. 15.000 kvm er igangsatt og blir ferdigstilt i løpet av 2013.

Norwegian Property

Norwegian Property er et rendyrket kontoreiendomsselskap som driver utvikling, forvaltning, daglig drift og vedlikehold av 46 sentrale eiendommer i Oslo og Stavanger-regionen. Har 8 eiendommer i Stavanger-regionen, hvorav 6 kontoreiendommer med totalt bruttoareal på over 70.000 kvm på Forus.

2020park disponerer og driver langsiktig utvikling av et tomteareal på ca 120.000 kvm på Forus. Første bygg, ”2020-01”, på ca 26.500 kvm kontorer, er under bygging og ferdigstilles i løpet av 2012. Innflyttning starter i aug/sept 2012. 2020-01 vil miljøsertifiseres iht. til BREEAM-programmet og oppnå nest høyeste klasse som er Excellent. Totalt planlegges 2020park utviklet til ca 220.000 kvm fordelt på kontor, service og handel. I tillegg planlegges ca 300-600 boliger.

Forus Næringspark AS eies av kommunene Sandnes, Stavanger og Sola, og har siden etableringen i 1968 vært den ledende utvikleren av næringstomter i regionen. Selskapet kjøper opp råmark, legger til rette infrastruktur og lager reguleringsplaner i pakt med kommunale planverk, så næringsdrivende får byggeklare tomter.

Tjelta AS

Tjelta AS er en av distriktets største eiendomsutviklere og -forvaltere. På Forus har selskapet eksisterende eiendommer og planlagte utviklingsprosjekter på totalt ca 215.000 kvm. Blant disse er fire eksisterende næringsbygg på totalt nær 30.000 kvm i Lagerveien og utviklingsprosjektet C2 Forus, et prosjektert kontorbygg på vel 30.000 kvm.

Prosjektbilde: Tjelta AS går inn i Forus-samarbeidet, som driver identitetsbygging av området som senter for verdiskapning. Selskapet står blant annet bak utviklingsprosjektet C2 Forus.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Stein Racin Grødem

Forus-samarbeidet

Telefon: 924 36 228

E-post: stein.racin.grodem@forus.no